Krško: Predvidoma decembra bo za najem na voljo 14 oskrbovanih stanovanj

Občina Krško bo predvidoma decembra objavila razpis za najem oskrbovanih stanovanj, ki jih družba Kostak gradi v neposredni bližini Doma starejših občanov Krško na Kovinarski ulici in bodo zgrajena do februarja 2021.

Občina jih bo odkupila 14, Stanovanjski sklad RS pa 15.

Še pred razpisom je občinska uprava pripravila pravilnik o oddaji omenjenih stanovanj v najem, ki ga je v četrtek potrdil tudi občinski svet. V skladu s pravilnikom bodo do najema oskrbovanih stanovanj upravičeni starejši od 65 let s stalnim prebivališčem na območju občine, ki lahko samostojno živijo in dosegajo dohodkovni cenzus ter so med drugim slovenski državljani.

Prednost imajo najemniki stanovanj, ki so v lasti občine, prosilci, ki imajo na dan objave razpisa daljše stalno bivanje v občini, gibalno ovirane osebe, osebe, katerih sedanje bivališče zaradi arhitektonskih ovir, neustreznosti stanovanjskih prostorov in bivalnega okolja ali oddaljenosti od zdravstvenega doma in ostalih objektov urbanega središča ni primerno ali pa je manj primerno za bivanje starejših.

Najemnina za oskrbovana stanovanja v lasti občine je neprofitna, izračunana na podlagi določil veljavne zakonodaje s stanovanjskega področja.

M. P.