Krško: Obnavljajo CKŽ od policije do Zatona

Konec junija je stekla celovita obnova Ceste krških žrtev od Zatona oz. natančneje od Karizme do križišča pri Policijski postaji Krško. Trenutno poteka prva faza obnove od Zatona do cvetličarne, kjer bo več pozornosti namenjene pešcem. Zato bodo razširili površine, namenjene njim, in predvsem ranljivim skupinam z vozički.

 

Sicer pa bo Mestna občina Krško v okviru projekta, ki bo stal 461.000 evrov, celovito obnovila vodovod, optiko, cestno razsvetljavo, kanalizacijo, pločnik in cesto, toplovod, Elektro Celje bo ob tem uredil tudi novo povezavo trafo postaj.

Obnova bo v skladu s terminskim planom potekala v štirih fazah s popolnimi pomičnimi zaporami vse do konca oktobra, v peti fazi pa bo zaradi asfaltiranja zaprt celoten odsek.

M. P.