Krško: Kako je mogoče, da je center Stop Shop brez sanitarij?

Nakupovalni center Stop Shop v Krškem.

V Krškem so že pred leti odprli nov nakupovalni center Stop Shop, kjer pa so obiskovalci hitro opazili, da center, kjer je 18 trgovin in gostinski lokal, nima javnih sanitarij.

 

Na slednje je v vprašanju občinski upravi opozoril tudi občinski svetnik SDS Jože Olovec. Med drugim ga je zanimalo, kako to, da v tako velikem nakupovalnem centru ni javnih sanitarij, hkrati je predlagal, da slednje zagotovi občina, v kolikor k temu ni zavezan investitor.

Na občinski upravi so v odgovoru občinskemu svetniku zapisali, da pogoje za opravljanje trgovske dejavnosti določa zakon o trgovini, ki določa tudi minimalne površine poslovnih objektov, ki morajo zagotavljati javne sanitarije. “Poslovno trgovski objekti na območju Trgovskega centra Krško so umeščeni tako, da objekti prestavljajo samostojne trgovine in imajo tudi samostojne vhode v svoje prostore. Iz navedenega razloga kompleks ne prestavlja večjega trgovskega centra s skupnim vhodom, hodniki in ostalimi prostori, za kar bi bilo potrebno tudi narediti javne sanitarije,” so zapisali.

Navedli so še, da se Občina Krško ob umeščanju trgovskih objektov na območje občine Krško sicer vedno zavzema za izgradnjo javnih sanitarij. “Pri izvajanju trgovske dejavnosti mora biti interes lastnika trgovine, da z raznovrstno ponudbo privabi kupce, med drugim tudi z uporabo javnih sanitarij,” so zapisali.

A. M.