Krško: Izvedenih vseh 26 projektov, ki so jih predlagali občani

V Občini Krško so lani prvič pristopili k projektu t. i. participativnega proračuna, v okviru katerega občina izvede projekte, ki so jih predlagali in izglasovali občani. V lanskem letu so ti predlagali in izglasovali 26 projektov, ki jih je občinska uprava izvedla v letošnjem letu.

Na območju KS Brestanica in Rožno-Presladol je tako zaključena ureditev klopi in koša ob športnem igrišču na Rožnem, ki jo je lani predlagal Franc Gole, prav tako je urejen prostor za bivanje v senčki na igrišču pri OŠ v Brestanici, kar je predlagala Martina Ivačič.

Na območju KS Dolenja vas, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna in Zdole so zaključeni projekti ureditev zunanjega fitnesa v športnem parku v Spodnjem Starem Gradu – Spodnji Libni, ki ga je predlagala Iva Gomilšek iz ŠD Dolenja vas, ureditev igrišča za ulično vadbo v Dolenji vasi, ki jo je predlagal Peter Blatnik, ter obnova vaškega vodnjaka in okolice v KS Zdole (ob glavni cesti ob mostu na meji med občinama Krško in Brežice oziroma med Zdolami in Zgornjo Pohanco pri križišču za Pečice pri hišni številki Zdole 50), ki jo je predlagal Matjaž Gomilšek.

Na območju KS Koprivnica in KS Senovo je zaključena ureditev zunanje stopniščne ograje iz nerjavečih jeklenih cevi za lažji dostop do zdravstvene postaje in lekarne na Senovem, ki jo je predlagal Ferdinand Uršič. Nameščena sta defibrilatorja v Koprivnici pri osnovni šoli na predlog Sandija Lekšeta ter na Kostanjku na predlog Mitje Omerzela. Zaključen je tudi projekt postavitev tuša, klopi in otroškega igrala ob igrišču za odbojko na mivki v Koprivnici, ki ga je predlagala Metka Bogolin, pa ureditev igrišča za ulično košarko nad večstanovanjskim zgradbama Delavska 6 in 8 na Senovem, ki jo je predlagala Olivera Mirković. Urejene so oznake za ulice (Cankarjeva, Pot na Armes, Gubčeva) na Senovem, ki jih je predlagal Darko Prah.

Na območju KS Gora, Raka in Veliki Trn so postavili igrala na prostem na otroškem igrišču na Raki na predlog Jerneja Šterka, obnovili stara avtobusna postajališča na Raki na predlog Roka Bizjaka, zaključena je postavitev treh klopi ob gasilskem domu na Raki, ki jo je predlagala Damjana Pirc, prav tako je urejen fitnesa na prostem v sklopu športnega igrišča na Raki, ki ga je predlagal Viki Kotar.

Na območju KS mesta Krško je zaključena ureditev Josipininega parka v starem mestnem jedru na pobudo Lucijana Trohe in Marije Vrlja, urejena je krška gasa, ki sta jo predlagali Anja Omerzu in Marija Vrlja, poteka raziskava za izdelavo zbornika Spregledane – pozabljena polovica Krškega, ki ga je predlagala Tina Gorenjc. Ureditev in razširitev vaških poti na Trški Gori, ki jo je predlagala Helena Španovič, je zaključena.

Na območju KS Podbočje in Veliki Podlog je urejeno otroško igrišče v Malem Podlogu, ki ga je predlagal Uroš Žibert, dokončan je projekt postavitve fitnesa na prostem za Podbočje in Veliki Podlog na predlog Branka Strgarja, prav tako postavitev fitnes – raztezalnih naprav v športnem parku na Gorici na predlog Marka Marinčiča. Obnova igrišča in igral v Gržeči vasi, ki jo je predlagal Jože Žičkar, je v zaključni fazi.

Na območju KS Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje je urejena javna razsvetljava na pešpoti, ki povezuje Črnile, Ulico 11. novembra z ulico Anke Salmičeve, ki jo je predlagal Janez J. Olovec. Zaključen je projekt zunanjega vadbenega fitnesa pri gasilskem domu v Veliki Vasi predlagatelja Stanislava Arha, prav tako ureditev parka za druženje in šport z igriščem za odbojko na Senušah predlagatelja Jožeta Tomažina.

V letu 2021 namerava občina izvesti dvajset projektov, ki so jih občani predlagali in izglasovali v letošnjem letu.

M. P.