Krška vas in naselja dolvodno ob Savi bodo protipoplavno varna šele ob izgradnji HE Mokrice

Poročali smo že, da je zaradi zapletov pri izgradnji Hidroelektarne (HE) Mokrice ogrožena ustrezna protipoplavna zaščita Krške vasi in Velikih Malenc ter preostalih naselij dolvodno ob Savi. Izgradnja ustrezne, popolne zaščite je namreč predvidena šele ob izgradnji HE Mokrice, kjer pa se zapleta z okoljevarstvenim dovoljenjem. Slednje je nedavno priznal minister za okolje Simon Zajc (SMC), ko se je mudil na obisku v Krškem.

Na težavo so državo že ob sprejemanju državnega prostorska načrta za HE Brežice, ki je trenutno v pridobivanju uporabnega dovoljenja, opozarjali na Občini Brežice. Ugotavljajo namreč, da niso izpolnjeni vsi pogoji iz aktov, ki urejajo gradnjo HE na območju Brežic, kot tudi, da projekt ne nudi zadostne protipoplavne zaščite. Kot namreč opozarjajo, protipoplavna zaščita, kot jo zagotavlja dokumentacija za HE Brežice, ni ustrezna.

Ustrezno, popolno zaščito bi zagotovil šele projekt izgradnje HE Mokrice, kjer pa se zapleta, saj mora Agencija RS za okolje znova odločati o okoljevarstvenem dovoljenju. Če bo HE Brežice zagnana prej, bi to namreč pomenilo, da bi omenjena naselja za nekaj časa ostala brez ustrezne protipoplavne zaščite.

Da slednje drži, je ob nedavnem obisku v Krškem priznal tudi minister Zajc, ko je dejal, da bodo protipoplavno varnost na omenjenem območju lahko v celoti zagotovili, ko bodo spodnjesavske hidroelektrarne dokončno zgrajene, kar z drugimi besedami pomeni, ko bo zgrajena tudi HE Mokrice. Gradnja slednje pa je, kot rečeno, zastala, zaradi vrnitve okoljevarstvenega soglasja za gradnjo v nov postopek. Kot je povedal Zajc, postopki za izdajo novega soglasja še tečejo, kdaj bi lahko bilo izdano, pa si ni upal napovedati.

M. P.