Kostanjevica na Krki: Na posavskem otočku je padel v vodo še zadnji poskus za preprečitev predčasne razpustitve občinskega sveta

Spomnimo. V Občini Kostanjevica na Krki so zaradi nesprejetih proračunov, ki jih niso sprejeli za leti 2016 in 2017, povzročili ene hujših kršitev zakonodaje s področja lokalne samouprave. S tem so izpolnjeni pogoji za razpustitev občinskega sveta. Vlada je zaradi navedenih razlogov sklenila državnemu zboru predlagati razpustitev občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. Zaradi spora med županom in svetniško večino je onemogočeno delovanje občinskega sveta. Ta zahteva revizijo vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, župan pa tega ne želi, saj je po njegovem mnenju stvar končana. Njihove seje so skoraj nesklepčne, občina pa drugo leto zapored deluje brez sprejetega proračuna.

V četrtek so na občini sklicali nadaljevanje januarja prekinjene nesklepčnosti redne seje, na kateri so se odločali o letošnjem proračunu. Venda je tudi zadnji poskus za preprečitev predčasne razpustitve sveta zaradi nesklepčnosti propadel.

Po poročanju spletnega medija je kostanjeviški župan Ladko Petretič ponovno sklical nadaljevanje prekinjene seje na pobudo skupine svetnikov. Ti so sicer zahtevali sklic izredne seje, kar pa glede na to, da prekinjene zadnje redne seje niso končali, ni mogoče. Iz tega razloga se je župan odločil za sklic njenega nadaljevanja, vendar se omenjena skupina svetnikov seje ni udeležila, svojega izostanka pa niso niti opravičili. Seja se je zaradi nesklepčnosti nemudoma končala.

Zaradi ponovnega neuspeha, da sprejmejo letni proračun, so zdaj na vrsti poslanci. Predčasno razpustitev kostanjeviškega občinskega sveta župan Petretič pričakuje v septembru in nato še vnovične volitve.

Spor so poskusili zgladiti že predstavniki službe za lokalno samoupravo ministrstva za javno upravo, ki so se aprila o tem že pogovarjali z županom in svetniki. Takrat so Kostanjevičanom predlagali ustanovitev pomiritvene skupine, ki bi določila osnovne okvire za sprejetje proračunov. Predlagali so tudi, naj odločitev o vlaganju v telefonijo prepustijo novemu svetniškemu sklicu, vendar so svetniki tudi ta predlog kategorično zavrnili. Zaradi neuspešnega dogovora je ministrstvo vladi predlagalo razpustitev občinskega sveta. Vlada je predlog tudi podprla.

N. N.