Kostanjevica na Krki: Investicije bodo uskladili z možnostmi

Kostanjevica na Krki

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki bo na današnji seji potrjeval rebalans občinskega proračuna za leto 2018. Glede na načrt bodo v program vključili nove postavke in investicije prilagodili realnim možnostim izvedbe v letošnjem letu.

Za letos so prvotno načrtovali 3,4 milijona evrov prihodkov, zdaj nameravajo te znižati za 237 tisoč evrov, na 3,14 milijona evrov. Prihodki občine bodo nižji predvsem zaradi izpada evropskih sredstev za energetsko sanacijo osnovne šole. Razlog za to je v tem, da država ne objavlja potrebnih razpisov za črpanje evropskih sredstev. Ti tako ali tako že nekaj let zelo kasnijo. Občina bo sicer sanacijo izvedla v prihodnjem letu v okviru javno-zasebnega partnerstva s Petrolom.

Na odhodkovni strani je občina v prvotno sprejetem proračunu za leto 2018 načrtovala 3,75 milijona evrov odhodkov, zdaj pa ugotavljajo, da bodo odhodki nižji za 163.036 evrov, in bodo znašali 3,58 milijona evrov.

Na odhodkovni strani so največje spremembe nastale na področju investicijskih odhodkov, kjer so odhodki prilagojeni investicijam, ki imajo realno možnost izvedbe ali možnost sklenitve pogodbe do konca letošnjega leta.

Skupaj z rebalansom proračuna pa naj bi občinski svetniki na današnji seji potrdili tudi odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti Črneča vas, ker bo morala občina črpati sredstva iz proračunske rezerve.

V predlog rebalansa proračuna pa so vključene tudi štiri nove proračunske postavke: nakup in obnova “starega farovža”, rekonstrukcija ceste Globočice – Bajin vrh, nakup motornega vozila za urgentnega zdravnika ter razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje.

M. P.