Koronavirus: Novosti, zaradi katerih nam bo lažje

(vir: pixabay.com)

V boju proti preprečevanju širjenja okužb s koronavirusom je vlada Janeza Janše doslej sprejela že več ukrepov tako za posameznike, gospodinjstva, podjetja in samostojne podjetnike. Še več tega je v pripravi.

Cena električne energije: Od 1. marca do 31. maja 2020 bo račun za električno energijo nižji za okrog 20 %. Velja za gospodinjstva in malo gospodarstvo.

Zaposleni v času čakanja: Prejemali bodo 80 % nadomestila plače, ki znaša povprečje plač v zadnjih treh mesecih. Delodajalcem bo 40 odstotkov teh izplačil povrnila država.

Trgovine: Za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, je določen obratovalni čas vsaj od 8. ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18. ure.

Samostojni podjetniki, samozaposleni in vsi, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost:  Odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Odlog plačila je do 31. 3. 2022, obresti ne bodo tekle.

Zobozdravstvo: Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v ZD Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Novo mesto, Koper in Nova Gorica.

Šole za voznike: Do 16. aprila so prepovedana vsa usposabljanja.

Vlada pripravlja tudi t. i. Korona zakonski paket, s katerim bodo ustvarili finančno blazino (pomoč) za državljane in gospodarstvo v okvirni višini 3 milijarde evrov, kar je skoraj polovica letnih prihodkov v državni proračun.

M. P.