Komunala Brežice: “Danes moramo prevzeti odgovornost za tisto, kar ostaja za nami”

Predstavitev projektov Komunale Brežice: Petra Grajžl, Aleksander Zupančič, Jadranka Novoselc. (Foto: Komunala Brežice)

V Komunali Brežice vse od ustanovitve pred šestimi leti sledijo ciljem inovativnosti in družbene odgovornosti. Brežiška Komunala tako ni več zgolj izvajalec komunalne službe, temveč se vse bolj usmerja v ohranjanje narave in varstvo okolja. Podjetje je prehodilo pot od smetarjev do varuhov narave, je ocenil njen direktor Aleksander Zupančič.

Zupančič je na novinarski konferenci povedal, da v Komunali Brežice na prvo mesto postavljajo človeka in okolje ter z lastnim delovanjem in usmeritvijo prevzemajo odgovornost za odpadke.

»…Ker smo zmanjšali količino mešanih zbranih mešanih komunalnih odpadkov, ima danes štiričlanska družina vsak mesec 4,5 evrov nižjo položnico, kot bi jo imela, če ne bi toliko ločevali. Samo v lanskem letu smo uspeli privarčevati 306.892 evrov, kar bi drugače morali plačati naši uporabniki na svojih položnicah.« je povedal direktor Javnega podjetja Komunala Brežice  Aleksander Zupančič.

Brežiška Komunala letno izvede več kot 30 projektov ozaveščanja. Zaradi vseh aktivnosti so lani na odlagališče odložili le še 172 ton odpadkov, kar je 96 odstotkov manj odpadkov kot v letu 2011, ko so začeli delovat. Večina odpada iz občine Brežice gre sedaj v ponovno uporabo. S pravilnim ločevanjem odpadkov pa so privarčevali tudi občani. Štiričlanska družina je zaradi zmanjšanja količine mešanih odpadkov pri komunalnih stroških mesečno privarčevala 4,30 evra.

Komunala Brežice je po šestih letih pridobilo lastne prostore. Kupili so novo vozilo za čiščenje kanalizacij in odvoz greznic ter pridobili novo vodno vrtino Glogov Brod, ki bo prebivalcem občine naslednjih 30 let zagotavljala preskrbo s pitno vodo.

Brežiška Komunala je lani prvič presegla šest milijonov evrov prihodka in s tem za približno desetino presegla primerljivi predlanski izid in ustvarila nekaj manj kot 80.000 evrov čistega dobička.

Poudarjeni lanski projekti opozarjanja na pomen ohranjanja okolja in naravnih virov je izvršna direktorica Jadranka Novoselc navedla:

  • Projekt Prinesi – odnesi, ki poteka na brežiški tržnici in vdahne stvarem novo življenje. Novega lastnika je tako našlo 12.000 stvari.
  • Ohranimo čisto okolje, je ekološki projekt, s katerim že četrto šolsko leto ozaveščajo otroke o pomenu ohranjanja narave in varovanju okolja.
  • Plastična vrečka ne zasluži všečka – ozaveščajo o alternativnih rabah vrečk, saj mikroplastika izjemno slabo vpliva na okolje.
  • Za čisto okolje vozim na jedilno olje uporabnike ozaveščajo o škodljivosti nepravilnega odlaganja le-tega za naravo. Lani je bilo v občini Brežice zbranega za 1,5 tone jedilnega olja, kar ni veliko in kaže na dejstvo, da se še vedno odlaga na nepravilen način. Pri tem je treba opozoriti, da en liter odpadnega jedilnega olja onesnaži tisoč litrov pitne vode.
  • S projektom Hrana sodi na krožnik, ne v smeti želijo zmanjšati količino zavržene hrane oziroma to slabo prakso preprečiti. Povprečen Slovenec na leto namreč zavrže več kot 80 kg hrane.
  • Zdravo, bolj zdravo, voda iz pipe – s projektom ozaveščajo, da je voda iz pipe najbolj zdrava, kakovostna in poceni.

Za letos je med drugim napovedala ločeno zbiranje odložene kavne usedline in okrepljeno zbiranje odpadnega olja ter območni partnerski projekt Zeleno Posavje – za naravo in zdravje.

Pri projektu Zeleno Posavje – za naravo in zdravje se je Komunala Brežice kot vodilni partner povezala s komunalnimi podjetji Kostak, Javno podjetje Komunala Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče in OKP Rogaška Slatina. Namen projekta je spodbuditi vnovično uporabo predmetov in oklestiti količino odloženih kosovnih odpadkov.

Omenjeni okoljevarstveni projekt bo stal nekaj več kot 135.000 evrov, s skoraj 90.000 evri evropske denarne podpore ga nameravajo končati konec oktobra.

Po podatkih brežiške Komunale, ki zaposluje nekaj manj kot 90 ljudi, ta upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, kanalizacijske sisteme v Brežicah, na Obrežju in v Globokem, nekaj več kot 180 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, brežiško pokopališče in tržnico, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore.

N. N.