Kako je s sežigalnico odpadkov v Krškem?

(vir: zaps.si)

V delu javnosti je precej vznemirjenja povzročila novica, da na območju Krškega deluje sežigalnica odpadkov. Izvajalec pa za to naj ne bi imel potrebnega okoljevarstvenega dovoljenja.

Poiskali smo odgovore in ugotovili, da sežigalnica obstaja v podjetju VIPAP VIDEM Krško, potrebno okoljevarstveno dovoljenje za to imajo.

Iz podjetja VIPAP VIDEM Krško so nam pojasnili:

»Podjetje VIPAP VIDEM KRŠKO ima okoljevarstveno dovoljenje za kurjenje lastnih odpadkov na kurilnih napravah K4 in K5, pri čemer gre za izrabo energije, saj proizvedeno toploto oz. paro koristno porabimo v tehnoloških procesih proizvodnje vlaknin in papirja.

Na kurilni napravi K4 kurimo premog ter lubje in lesne ostanke; letna količina pokurjenega lubja in lesnih ostankov: cca 34.000 ton.

Na kurilni napravi K5 pa kurimo lastne vlaknaste mulje iz predelave odpadnega papirja (DIP) in mulje iz čistilne naprave (ČN); podporno gorivo je zemeljski plin; letna količina pokurjenih muljev: cca 61.000 ton.”

Pojasnili so še, da imajo okoljevarstveno dovoljenje za sosežig lastnih rejektov kompaktorja, ki nastajajo pri predelavi odpadnega papirja; sosežig se izvaja na kurilni napravi K5. Novembra 2018 so pokurili 37 ton rejektov.

“V drugi polovici leta 2018 pa smo realizirali projekt tehnološke nadgradnje obstoječe kurilne naprave K5, v katero smo vgradili SNCR enoto za vbrizgavanje amonijeve vode s ciljem znižanja emisij NOX; vgradili smo tudi suhi vrečasti filter za zmanjšanje emisij prahu ter dozirni sistem za Na-hidrogen karbonat in aktivno oglje za zmanjšanje emisij kloridov in drugih polutantov za primer sosežiga rejektov,” so še dodali.

O podjetju

Podjetje VIPAP VIDEM Krško, proizvodnja papirja in vlaknin, deluje kot delniška družba. Ob koncu leta 2017 (to so zadnje objavljeni javni podatki) je bilo podjetje v lasti Češke republike. Imeli so 356 zaposlenih, prodali so 192.885 ton papirja in izdelali 158.711 ton deinking snovi (DIP) in 24.418 ton lesovine (TGW). Odvisni podjetji sta še invalidsko podjetje Levas Krško in Vipap Vertriebs und Handels GmbH iz Avstrije. Povezani podjetji pa sta ZEL-EN in Enovip.

M. P.