Je voda v Krškem in Kostanjevici na Krki pitna?

Voda iz vodovodov v Občinah Krško in Kostanjevica je dobre kakovosti ter je primerna za pitje in uporabo, je pokazal nadzor kakovosti pitne vode v prvi polovici 2019, ki ga družba Kostak izvaja v sklopu notranjega nadzora pitne vode skupaj Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano.

V okviru nadzora je bilo v prvih polovici letošnjega leta odvzetih 167 vzorcev vode za mikrobiološke ter 35 vzorcev za kemijske analize. Neskladnih s pravilnikom o pitni vodi je bilo šest vzorcev.

Pri mikrobioloških analizah vzorec s pravilnikom januarja ni bil skladen v sistemu Koprivnica, in sicer zaradi prisotnosti bacila clostridium perfringens. Ta v ugodnih pogojih tvori strup, ki povzroči zastrupitve z živili. V nacionalnem laboratoriju za zdravje prisotnost bacila pripisujejo taljenju snega. Ker dezinfekcija s klorom ni učinkovita metoda za odstranjevanje omenjenega bacila, je bil januarja izdan ukrep prekuhavanja pitne vode.

Do odstopanj je prišlo dvakrat tudi na sistemu Raka, in sicer zaradi povišanega števila bakterij pri 37 stopinj Celzija. Pri tem so v nacionalnem laboratoriju za zdravje ocenili, da tako povišano število bakterij ne ogroža zdravja ljudi.

Pri kemijskih analizah je do odstopanj od pravilnika prišlo pri parametru motnosti, enkrat kot posledica okvare na vodovodnem omrežju v Dolnji Prekopi in dvakrat na klorni postaji Ravne na Senovem. V prvem primeru je bilo izvedeno izpiranje vodovodnega omrežja, v drugem primeru pa je bilo ocenjeno, da je voda kljub vsemu zdravstveno ustrezna.

Za Krško polje pa na nacionalnem inštitutu za zdravje ocenjujejo, da se stanje izboljšuje, saj se na zajetju Drnovo in Brege kaže trend upadanja koncentracij desetilatrazina.

M. P.