Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Velikem Podlogu v zaključni fazi

Veliki Podlog.

V Občini Krško so lani nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Velikem Podlogu, ki šteje okoli 260 prebivalec. Naložba je vredna 1,6 milijona evrov, ki jo občina v celoti krije iz občinskega proračuna. Dela so trenutno v zaključni fazi.

Gre za izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 2068 metrov, ki bo omogočal odvajanje komunalnih vod do biološke čistilne naprave v Jelšah. V tem sklopu bodo zgradili tudi cestno razsvetljavo, obnovili vodovod ter zgradili novo širokopasovno omrežje.

Sočasno z izgradnjo glavnih kanalizacijskih kanalov so uredili tudi sekundarne priključke do obstoječih greznic pri posameznih uporabnikih. Za te lahko občani s prijavo na razpis Občine Krško za leto 2021 pridobijo sredstva do višine 70 odstotkov upravičenih stroškov.

A. M.