Izdaja gradbenega dovoljenja za HE Mokrice ostaja zamrznjena

Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), ki je kot stranka z interesom skupaj s soinvestitorskima družbama Infra in Eles skušala izpodbiti zamrznitev izdaje gradbenega dovoljenja za Hidroelektrarno (HE) Mokrice do končne odločitve sodišča.

Gradnja verige hidroelektrarn na Spodnji Savi, ki predvideva pet hidroelektrarn – Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice – in pripadajočo infrastrukturo, med drugim tudi protipoplavne nasipe, bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je projekta zamaknil zaradi zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor. Postopek namreč blokirajo praktično neznana društva z neznanim številom članov.

Da bi preprečila blokade, je trenutna vlada poleti začela postopek prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave. Dovolila je prevlado javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave. Ocenila je namreč, da bo ta hidroelektrarna kot obnovljivi vir energije bistveno prispevala k učinkovitemu delovanju celotne obstoječe verige elektrarne na spodnji Savi in tako k realizaciji ciljev obnovljivih virov.

Vendar pa sta dve okoljevarstveni organizaciji – poleg Društva za preučevanje rib Slovenije še združenje Rovo – podali tožbi na upravno sodišče.

To je sklenilo, da do pravnomočne odločitve ne more biti izdano gradbeno dovoljenje za HE Mokrice, zato je zadevo do končne odločitve zamrznilo, zdaj pa je zavrnilo tudi pritožbo na omenjeno zamrznitev. Tako bo torej za nadaljevanje gradnje treba počakati na končno odločitev sodišča.

A. M.