Inkos iz Krmelja v stečaju

Kovinarska družba Inkos iz Krmelja je v postopku stečaja. Brez dela bo ostalo 91 zaposlenih, ki jih je novica zelo presenetila. V začetku tedna so prejeli odločbe o čakanju na delo, pričakovali so, da bo proizvodnja stekla po novem letu. Podatki pa kažejo, da je Inkos v težavah že od poletja, bančni račun ima blokiran že 60 dni.

Okrožno sodišče v Krškem je postopek stečaja družbe za inženiring, konstrukcije in strojegradnjo začelo v torek. Vodil ga bo upravitelj Grega Lippai, upniki pa imajo čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic do 15. marca 2021.

Predlog za začetek stečajnega postopka je vložila družba, to so lastniki. Večinski lastnik (81,89 %) je podjetje Fibmarkt, ki je v večinski lasti Maje Breznik in Ane Breznik Kranjc. Direktor je Matej Kranjc.

Iz zadnjega objavljenega poslovnega poročila, objavljenega na Ajpesu, je razvidno, da je Inkos leta 2019 ob 5,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo 25,8 odstotka več kot leto prej, zmanjšal čisto izgubo za približno tretjino, na 603.000 evrov.

Vojko Kos, predsednik sindikata Skei v Inkosu, je za STA povedal, da je podjetje že nekaj časa slabo poslovalo, kljub temu stečaja niso pričakovali. Podjetje je za del zaposlenih že v preteklih mesecih koristilo nekatere protikoronske ukrepe vlade, v ponedeljek pa so skoraj vsi prejeli odločbe o čakanju na delo doma za mesec dni. Le dan pozneje jih je stečajni upravitelj seznanil s slabo novico. Od direktorja Mateja Kranjca za zdaj niso dobili nobenih pojasnil.

Dodajmo, da spletna baza Erar kaže, da je Inkos oktobra in novembra prejel 32.016 evrov od Zavoda RS za zaposlovanje in še 3010 evrov od Javnega štipendijskega, razvojnega, in invalidskega preživninskega sklada RS. Drugi sredstev v zadnjih letih ni prejel.

Nazadnje je Inkos svojim zaposlenim izplačal plače za mesec oktober, dolžan jim je tudi še del regresa za leto 2020. Kos predvideva, da podjetje zamuja tudi s plačilom socialnih prispevkov.

Začetki kovinarstva v Krmelju segajo v leto 1962, ko je bil po zaprtju rudnika rjavega premoga ustanovljen obrat Metalne. Ta se je leta 1991 preoblikoval v samostojno družbo z imenom Tovarna konstrukcij in naprav, ki je delovala do leta 1993, nato pa je zaradi izgube osnovnega namenskega programa, recesije na zahodnem trgu in krize v slovenski kovinskopredelovalni industriji šla v stečaj.

Na njenem pogorišču je zrasla nova družba Inkos, katere proizvodni program je med drugim vključeval proizvodnjo ladijskih krmil, žerjavov, dvigalnih in transportnih naprav, kovinskih konstrukcij, strojev ter kovinskega in stavbnega pohištva.

Lastniška mreža (vir: gvin.com)

M. P.