Hojs: Romom, ki otrok ne pošiljajo v šolo, zmanjšat socialno pomoč

Občina Brežice je včeraj v Brežicah pripravila posvet o romski problematiki. Povod zanj so bila med drugim opozorila prebivalcev Velike Doline in Jesenic na Dolenjskem, da se po preselitvi dveh romskih družin v Veliko Dolino srečujejo s številnimi težavami, kot so kraje, motenje zasebne posesti, motenje miru in verbalni napadi na krajane.

Brežiški župan Ivan Molan je uvodoma povedal, da se zdi, da so občine pri reševanju romske problematike prepuščene same sebe in da bi si želel, da se v reševanje težav v večji meri vključi država.

Ocenil je, da bi bilo treba več narediti zlasti na izobraževanju Romov, saj je od tega v veliki meri odvisno njihovo vključevanje v družbo.

Komandir policijske postaje Brežice Srečko Medic je povedal, da je policija v KS Velika Dolina in KS Jesenice na Dolenjskem okrepila svojo navzočnost, prav tako se odziva na vse prijave. Težava pa je, da kršiteljev pogosto ne morejo kaznovati, ker želijo prijavitelji ostati anonimni in ne podajo prijave. Brez tega pa jih ne morejo preganjati.

Okrožna državna tožilka Mateja Roguljič je zavrnila očitke, da tožilstvo Romov ne želi preganjati. Na tožilstvu obravnavajo vse kazenske ovadbe, ne glede na to, ali gre za Roma ali koga drugega. Kot težavo je izpostavila, da so dokazni standardi za pregon in obsodbo zelo visoki, opozorila je tudi, da se pogosto zgodi, da prijavitelji med postopkom umaknejo predlog za pregon.

Molan je zato vse oškodovance pozval, naj vse odklone dosledno prijavljajo policiji in tožilstvu ter z njima sodelujejo.

Posveta se je udeležil tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je povedal, da bo policija pomagala, kolikor bo le mogoče. Pomagala bo tudi država. Spomnil je, da je vlada takoj po nastopu mandata oblikovala posebno skupino za reševanje romske problematike. Skupina je že pripravila predloge reševanja romske problematike v državi, ki jih bo konec meseca obravnavala vlada. Na podlagi tega bodo nato ministrstva oblikovala zakonske predloge, ki bi jih lahko državni zbor sprejel v začetku prihodnjega leta.

Tudi on je kot ključno težavo izpostavil povprečno nizko izobrazbo Romov, zato je prepričan, da je treba več narediti na tem področju. Če ne drugače, je treba ukrepati tako, da se staršem zmanjša socialno pomoč, če otroka ne pošiljajo v šolo. “Morda se sliši kruto, a brez tega včasih ne gre,” je dejal.

Direktorica Centra za socialno delo Posavje Marina Novak Rabzelj pa se je zavzela, da bi se socialna pomoč znižala tudi, če se nekdo ne udeleži aktivnosti (šola za starše ipd.), za katere center oceni, da bi bile dobre za njegovo vključevanje v družbo.

Konkretnih sklepov na posvetu niso sprejeli, je bilo pa čutiti zadovoljstvo, da so krajani lahko povedali svoje videnje dogodkov in da so od pristojnih dobili določene odgovore.

M. P.