Gradnja kanalizacije Loče je investicija v čisto okolje

Potek del na terenu si je ogledal tudi župan občine Brežice Ivan Molan. (Foto: Občina Brežice)

Občina Brežice je namenila 600.000 evrov lastnih sredstev za investicijo v kanalizacijsko omrežje – izgradnjo sekundarnega voda, tlačnega voda in črpališča v naselju Loče.

Urejanje kanalizacijskega omrežja pomeni čistejše in bolj zdravo okolje, zmanjšanje emisije v vodotoke iz komunalnih virov onesnaževanja, zaščitita podtalnice in izboljšanje kvalitete bivanja prebivalcev.

Investicija obsega izgradnjo sekundarnega kanala v naselju Mihalovec, ki se navezuje na primarni kanal fekalne kanalizacije in dalje do Čistilne naprave Brežice na Mostecu. Po izvedbi bodo imeli vsi objekti v naselju Loče možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, kar znaša okvirno 61 objektov.

Potek trase

Izvajalec del je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. Dela na terenu so se pričela avgusta 2017 in bodo zaključena predvidoma do marca 2018, so še sporočili z Občine Brežice.

N. N.