Gradnja HE Brežice je praktično zaključena (foto)

Foto: Spletna stran HE Brežice

Na HE Brežice potekajo le še manjša obrtniška dela in končne zunanje ureditve, tako da objekt skupaj z okolico dobiva končno podobo, so zapisali na spletni strani HE Brežice.

Vsi trije agregati so začasno prevzeti na znižani koti akumulacijskega bazena, saj se je na agregatu 3, 27. julija 2017 zaključilo 60-dnevno pogodbeno poskusno obratovanje. Po dvigu gladine na nominalno koto polnitev akumulacijskega bazena že poteka in po ponovitvi zagonskih preizkusov na nazivni moči sledi končni prevzem vseh treh agregatov.

V teku sta predaja in prevzem rezervnih delov hidromehanske, turbinske in generatorske opreme ter ostale elektro opreme. Vzpostavljeno je tehnično varovanje objekta z okolico ter seizmični, tehnični in okoljski monitoring.

Rok za izvedbo tehničnega pregleda in začetek poskusnega obratovanja HE Brežice ostaja nespremenjen in je predviden za konec septembra 2017

N. G.

Foto: Spletna stran HE Brežice