Državni zbor podaljšal čas za izgradnjo HE Mokrice

Foto: Spletna stran HESS

HE Brežice je v obratovanju, sedaj čakamo še na izgradnjo zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Mokrice, kjer pa ne gre vse po terminskem planu. Kot je v intervjuju za medij povedal župan Brežic Ivan Molan. »Gradnja HE Mokrice zamuja, nerazumljivo je, da se že 10 let ne more urediti dokumentacije, sedaj se je zataknilo pri izdaji okoljevarstvenega soglasja. Tu se še enkrat vidi, kako hitro se da urediti potrebna dokumentacija, v kolikor gre za politični interes na državni ravni, kot npr. pri Magni Steyr ali drugem tiru. Okoljevarstveno soglasje je ključno za gradnjo nasipov za zagotovitev poplavne varnosti za prebivalce vasi Krška vas in Velike Malence.«

HE Mokrice je izrednega pomena za občino Brežice saj je zagotovitev poplavne varnosti prebivalcem v naseljih, ki jih ogrožajo visoke vode – od Velikih Malenc, Krške vasi in vse do Loč in Jesenic na Dolenjskem.

In ravno v novembru je Državni zbor podprl novelo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, ki še za tri leta podaljšuje rok za izgradnjo HE Mokrice. Novela pa naj bi prinašala rešitve pri pridobivanju sredstev iz podnebnega sklada in ustrezno zavarovanje tveganj.

Ocenjena investicijska vrednost celotnega projekta sicer znaša približno 177 milijonov evrov.

Izgradnja HE Mokrice je imela že veliko spremenjenih datumov – 2017, 2019 in sedaj 2022. Po novem terminskem planu tako novela zakona predvideva izgradnjo HE Mokrice do leta 2022, uporabno dovoljenje pa je potrebno pridobiti do leta 2023. Noveli zakona so podporo napovedali v vseh poslanskih skupinah z izjemo Levice. V poslanski skupini SDS so ob tem izrazili upanje, da zakon ne bo doživel novih sprememb pri odmiku dokončanja izgradnje spodnjesavske verige hidroelektrarn. V poslanski skupini DeSUS pa so izrazili zaskrbljenost, da se s tem, ko se bo končala gradnja še zadnje hidroelektrarne na spodnji Savi, zaključuje gradnja hidroelektrarn na Savi nasploh.

Iz omenjenega intervjuja bi poudarili kot zanimivost nekaj županovih besed o otvoritvi HE Brežice.

»Ob otvoritvi HE Brežice, na  slovesnost niso bili povabljeni niti člani občinskega sveta, ki je dal soglasje za HE, niti predsedniki krajevnih skupnosti, na katere ima HE vpliv, prisotnih pa je bilo na stotine ljudi iz Ljubljane in skorajda nič domačinov. Verjetno je bila to tudi prva HE kjer kot predstavnika lokalne skupnosti pri simboličnem rezanju traku niso povabili župana ob množici drugih.  Po drugi strani pa se je izkazalo, kako pomembna je lokalna skupnost, še posebej ob meji, kadar pride do krize in izrednih razmer, kot se je pa izkazalo ob migrantski krizi. Če bo država nadaljevala takšen odnos tudi pri financiranju lokalnih skupnosti, kjer daje prednost večjim mestom, bo Slovenija pričela deliti usodo južnih držav, kjer se mesta razvijajo, kraji ob meji in podeželje pa životarijo in se siromašijo na račun centralizacije države.«

K. J.