Dan reformacije je posvečen rojstvu slovenskega jezika

Leta 1517 je profesor za biblijsko teologijo Martin Luter na vrata wittenberške cerkve obesil 95 tez z zahtevami po prenovi Cerkve, kjer je med drugim spodbijal del tedanje doktrine o prodaji odpustkov in pokori. S  tem se je začela reformacija. S to drzno potezo sicer reformiral Cerkev, vendar je dosegel tudi učinke, ki jih ni nikdar predvidel. Gibanje se je nato razširilo po Evropi.

Ena od Luthrovih zahtev je bila tudi, da bi verniki brali Sveto pismo v maternem jeziku. To je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim na slovensko. V obdobju reformacije so tako nastale prve slovenske knjige, približno polovico vseh, ki so jih napisali protestantski pisci, je prispeval Trubar (1508-1586), osrednja osebnost reformacije na Slovenskem.

Luther je med drugim zahteval naslednje:

  • naj bo cerkev revna in preprosta, prav tako tudi bogoslužje,
  • zavzemal se je proti čaščenju svetnikov in relikvij,
  • cerkev se ne sme postavljati nad državo
  • vsak vernik naj sam bere Sveto pismo v svojem maternem jeziku

 Osebnosti slovenskega protestantizma

Osrednja osebnost slovenskega protestantizma je vsekakor Primož Trubar, ki je napisal več kot 25 del, med njimi leta 1550 prvo knjigo v slovenskem jeziku Katekizem, in Abecednik, kjer se je oprl na govore osrednjega slovenskega prostora.

Najpomembnejše delo slovenskega protestantizma je po mnenju številnih strokovnjakov prevod Biblije, ki jo je Jurij Dalmatin leta 1584 dal natisniti v Wittenbergu. Originalni izvod Dalmatinove Biblije iz leta 1584, katere prvotni lastnik je bil Kapucinski samostan Krško hranijo v Posavskem muzeju Brežice.

Foto: Posavski muzej Brežice

V času reformacije je nastal tudi prvi slovenski pravopis, Zimske urice Adama Bohoriča, ki je začrtal slovensko pisanje v naslednjih dveh stoletjih.

Danes je dan reformacije, ki ga v Sloveniji praznujemo kot državni praznik. Reformacija je slovenskemu narodu prinesla prvo knjigo in s tem knjižni jezik. Prvič pa se je omenil tudi pojem Slovenec.

V Sloveniji je dan reformacije državni praznik od leta 1992. Izraz reformacija sicer izhaja iz latinskega glagola, ki pomeni preoblikovati, preurediti, obnoviti. Letos mineva 500 let, od kar je Martin Luther na vrata cerkve obesil 95 tez.

K. J.