Četrtek bo dan za brezplačno pravno pomoč

pixabay.com

Odvetniki bodo v četrtek, 19. decembra 2019, nudili brezplačno (pro bono) pravno pomoč. To bodo nudili predvsem ustno, bodisi v pisarni, bodisi po telefonu, po predhodni najavi posameznika.

Odvetniki želijo s tem pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga njihovih pisarn.

Pri tem predlagajo, da se občani pri izbranem odvetniku najavijo, sklicevati se je treba na dan brezplačne odvetniške pravne pomoči. Predlagajo tudi, da vnaprej dostavite morebitno dokumentacijo in svoj opis problema.

Odvetniki bodo na ta dan predvsem posredovali splošne informacije o problemu oz. sporu in pojasnili pravne možnosti, ki jih v posameznem primeru omogočata zakonodaja in sodna praksa.

V Posavju bodo na voljo naslednji odvetniki:

Odvetniki bodo brezplačno pravno pomoč nudili tudi v prostorih naslednjih občin, ki so pristopile k tej akciji:

  • Mestna občina Ljubljana, v glavni sejni sobi Magistrata (Mestni trg 1, Ljubljana), od 9. do 17. ure;
  • Mestna občina Nova Gorica, v mestni hiši (Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica), od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

V Ljubljani se bo brezplačna pravna pomoč izvajala tudi na stacioniranih avtobusih na Vodnikovem trgu v centru Ljubljane in na Preglovem trgu na Fužinah, v času od 9. do 17. ure.

Pravna pomoč v teh primerih se bo izvajala ustno, brez predhodne najave.

Več o tem je na voljo tukaj: Odvetniška zbornica

M. P.