Celostna mestna strategija občine Krško gre naprej v smeri trajnostne mobilnosti

(Vir: Celostna prometna strategija občine Krško)

Potem, ko je bil sprejet dokument Celostne mestne strategije občine Krško, se je zaključil proces priprave strateškega dokumenta. Zdaj se začenja urejanje in izvajanje ukrepov trajnostno usmerjenega prometa v občini Krško. Ukrepe so na novinarski konferenci predstavili župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktor podjetja Appia, izdelovalca dokumenta, mag. Goran Janković.

Župan je uvodoma poudaril, da je osnovni cilj nadaljevanje dela po poti trajnostne mobilnosti s poudarkom na povečanju prostora, namenjenega pešcem in kolesarjem, ter optimizaciji in integraciji javnega potniškega prometa. Hkrati z omenjenimi ukrepi pa bo potrebno spremeniti miselnost in navade udeležencev v prometu.

Strategija temelji na petih stebrih. Opis celostne strategije, finančne izdatke posameznega stebra ter celotne strategije in opise petih stebrov si lahko preberete tukaj. V nadaljevanju članka bo predstavljeno le kako napreduje načrtovana strategija posameznih stebrov.

Na področju pešačenja je občina Krško v tem letu že začela izvajati določene ukrepe, in sicer z umirjanjem prometa na dolski cesti ob Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, z izgradnjo krožišča Dorc in navezovalne ceste mimo bazena bo območje pri osnovni šoli v Brestanici zaprto za motorni promet. Manj parkirišč pa bo tudi v starem mestnem jedru.

Zanimivo: Pri tistih, ki vsak dan pešačijo na delo, je nižje tveganje za razvoj rakastih bolezni 27-odstotno, za smrt, ki jo povzroči bolezen srca, pa 36-odstotno.

Kolesarske poti bodo še bolj povezane, tudi preko obstoječega mostu v Krškem, povezava večnamenske poti iz krškega proti Brestanici skozi tunele vse do Senovega, v teku je postopek izposoje koles v mestu Krško, še v letošnjem letu naj bi uredili tudi servisne postaje za kolesa. V načrtih je pešpot in kolesarski most, ki bo povezal Videm s starim mestnim jedrom Krškega, s čimer bo Krško postala »mesto petih mostov.«

Zanimivo: Glede na kolesarski barometer med državami EU iz leta 2015 je Slovenija med evropskimi državami zasedla sedmo mesto. Prvih šest mest so zasedle Danska, Nizozemska, Švedska, Finska Nemčina in Belgija.

Na področju motornega prometa je občina z izgradnjo nekaterih krožišč umirila promet na nekaterih nevarnih odsekih (npr. krožišče v Velikem Podlogu na cesti Drnovo – Križaj). V letošnjem letu planirajo tudi postavitev električne polnilne postaje na Vidmu.

Zanimivo: Pri delavcih, ki se v službo vozijo s kolesom, so ugotovili, da imajo kar 45 odstotkov manjše tveganje za razvoj raka in 46 odstotkov manjše tveganje za bolezni srca.

Na področju javnega prometa je do sedaj izpostavljen le že uveljavljen sistem dopolnjevanja šolskih prevozov z mestnim prevozom.

Preberi več:  Predstavitev celostne prometne strategije občine Krško

N. N.