Brežiška občina bo sofinancirala male čistilne naprave

Občina Brežice je objavila razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč. Za sofinanciranje bo občina skupno namenila 50.000 evrov. Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma do 1. septembra.

Po razpisu bo občina sofinancirala nakup in izgradnjo male čistilne naprave ali izgradnjo hišnega črpališča.

Prijavijo se lahko posamezniki, fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih stavb ali posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi in imajo v njej stalno prebivališče. Prijavi se lahko tudi več posameznikov, ki skupaj gradijo malo čistilno napravo za večstanovanjski objekt, in društva, ki delujejo v javnem interesu.

Občina bo za postavitev male čistilne naprave, primerne za od ene do pet oseb, sofinancirala do 2500 evrov, pri čistilnih naprav, primernih za od šest do 49 oseb, pa do 3000 evrov. Pri hišnih črpališčih, kjer bi bili stroški priključitve na javno omrežje nesorazmerno visoki, lahko višina upravičenih stroškov znaša do 1300 evrov.

Pogoj za sofinanciranje je, da se objekt nahaja na območju Občine Brežice in nima možnosti za priključitev na obstoječe kanalizacijsko omrežje oziroma so stroški za priključitev nesorazmerno visoki. Objekt, zgrajen po letu 1967, mora imeti gradbeno dovoljenje, tisti zgrajeni prej, pa potrdilo, da so bili zgrajeni pred letom 1967.

Sofinanciranje male čistilne naprave ali hišnega črpališča ni mogoče za novozgrajene objekte, ki so dobili gradbeno dovoljenje po 1. januarju 2013. Prav tako ni mogoče, če lastnik nima poravnanih obveznosti do občine ali zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina.

V krajih, kjer je vzpostavljena javna kanalizacija, se morajo lastniki stanovanjskih objektov na njo obvezno priključiti, kjer kanalizacije ni, pa morajo v prihodnje namesto greznic urediti male komunalne čistilne naprave. V primerih, ko je bila pretočna greznica zgrajena po predpisih, veljavnih v času gradnje, je rok za zamenjavo oziroma nadgradnjo greznice v malo komunalno čistilno napravo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta.

V primeru, ko odpadna voda iz objekta v okolje odteka brez vsakršnega čiščenja ali pa greznica ni bila narejena po prepisih, pa je rok za zamenjavo do konca leta 2021.

M. P.