Brežice: V letu 2018 višja denarna pomoč ob rojstvu otroka

Fotografija je simbolična (pixabay)

S sprejetjem Odloka o proračunu Občine Brežice 2018 in županovega sklepa o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka bodo v občini Brežice starši otrok, rojenih v letu 2018, prejeli za 50 evrov višjo pomoč ob rojstvu otroka, 250 evrov namesto dosedanjih 200 evrov, so sporočili iz Občine Brežice.

V letu 2017 je bilo podeljenih 199 pomoči ob rojstvu. V letu 2018 je v proračunu občine za pomoči ob rojstvu otroka zagotovljenih 53.750 evrov.

 Različne oblike pomoči, ki jih Občina Brežice zagotavlja občankam in občanom

Poleg nalog, ki jih za občane opravlja občina in njeni javni zavodi, občina skrbi tudi za različne oblike pomoči občanom vseh starosti. Poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka občina namenja proračunska sredstva:

  • za plačilo razlike med plačilom staršem in ceno programa vrtca (več kot 3 milijone evrov letno);
  • za prevoze osnovnošolskih otrok, za socialno varstvo starejših (oskrbnine v zavodih),
  • za socialno varstvo invalidov (družinski pomočnik),
  • za nujno zdravstveno varstvo (zdravstveno zavarovanje),
  • za socialno varstvo materialno ogroženih (pomoč na domu in denarne pomoči),
  • za subvencije neprofitnih najemnin in sredstva za štipendije (Posavska štipendijska shema).

N. N.