Brežice: V Dobovi bodo zgradili novi vrtec

Občina Brežice je na svoji spletni strani objavila javno naročilo za izbor izdelovalca projektne dokumentacije za novi vrtec v Dobovi. Predvidoma na obstoječi lokaciji nameravajo zgraditi 5-oddelčni vrtec. Pri tem so določili tudi merila za projektante, iz katerih je razvidna tudi pričakovana cena izgradnje v višini 1.500 evrov za kvadratni meter, kar mora projektant upoštevati v svoji ponudbi. Cena je zelo gospodarno zastavljena.

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega 5-oddelčnega vrtca za potrebe izvaja programov predšolskega varstva na Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova, na obstoječi lokaciji. Rok za oddajo ponudb je 1. avgust 2018, do 12. ure.

Določeni pogoji

Občina namerava ob osnovni šoli v Dobovi, predvidoma na obstoječi lokaciji vrtca, zgraditi novi 5-oddelčni vrtec, projektna dokumentacija pa mora biti takšna, da bo občini omogočila pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo.

Predvideni posegi bomo morali biti izvedeni z naravi prijaznimi materiali po principu trajnostne gradnje in energetsko varčni. Prostorsko in funkcionalno morajo zadostijo predvsem prostorskim zahtevam, kar pomeni, da bo dovolj prostora za 5-oddelčni vrtec.

Iz dokumentov, objavljenih na spletni strani občine, bo novogradnja predvidoma obsegala okoli 800 kvadratnih metrov neto površin.

Občina je v dokumentih že tudi nakazala, da mora izvajalec pri projektiranju upoštevati usmeritev, da strošek investicije – vrednost gradnje (gradbena in obrtniška dela oz. vsa tovrstna dela, zunanja ureditev in ureditev zunanjih površin, strokovni nadzor in podobno, vključno z opremo – ne sme presegati 1.500 evrov na kvadratni meter.

Dodali so, da bo moral vsako povečanje projektant podrobneje utemeljiti. To pomeni, da je občina pripravljena na stroške izgradnje (v celoti, vključno z opremo in ureditvijo zunanjih površin) v višini okoli 1,2 milijona evrov. V to davek na dodano vrednost ni vključen.

Občina Brežice še navaja, da mora izvajalec projektiranja upoštevati, da naročnik (občina) pričakuje takšne predloge tehničnih rešitev in izbor materialov, ki bodo na dolgi rok pomenile nižje stroške vzdrževanja in obratovanja objekta.

Variantne rešitve obdelane v fazi izdelave IZP morajo naročniku ponuditi različne arhitekturne (oblikovne) izvedbe, različne gradbene materiale in podobno. Variantna rešitev ne more biti kot npr. prestavljanje objekta v prostoru na območju obdelave.

Nakazana najvišja cena 1.500 evrov na kvadratni meter v Dobovi je zelo gospodarna. V Trebnjem, na primer, se ravno zdaj pripravljajo na gradnjo 4-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu, okvirno ceno za kvadratni meter pa so določili kar pri 3.378 evrih za kvadratni meter.

Ni kaj, brežiško občinsko vodstvo je skrben gospodar.

M. P.