Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki prejele prikazovalnike hitrosti

Prikazovalnik hitrosti je v občini Brežice prevzel župan Ivan Molan.

Agencija za varnost prometa je na podlagi javnega razpisa v brezplačni desetmesečni najem 30 občinam podelila prikazovalnike hitrosti “Vi vozite”. Med drugimi so jih prejele tudi občine Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki. Prikazovalniki hitrosti so se sicer že v preteklosti izkazali kot učinkovito sredstvo za takojšne zmanjšanje povprečnih hitrosti.

S prikazovalniki hitrosti želijo na agenciji spodbuditi voznike k strpnejši in bolj umirjeni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti v cestnem prometu. Pri tem želi tudi občine spodbuditi, da bi uporabljale omenjene prikazovalnike, saj so dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in izven njih. Toliko bolj zato, ker se s prikazovalniki hitrosti zbirajo tudi podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi katerih je mogoče nato pripraviti analize ter predloge za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah.

Uporaba prikazovalnikov hitrosti je po mnenju agencije nujna predvsem v naseljih, zlasti pa v okolici šol, vrtcev in igrišč, kjer je treba zagotoviti dosledno upoštevanje hitrosti. Rezultati raziskav namreč kažejo, da vozniki, ki se zavedajo nadzora, ravnajo bolj previdno tudi tedaj, ko nadzor ni očiten.

Na razpis za prikazovalnike se je sicer prijavilo kar 41 občin, prejelo pa jih je 30, med drugimi so bile na razpisu uspešne tudi tri naše posavske občine.

M. P.