Brežice: Obnova železnega mostu poteka po načrtih

Odstranjena asfalt in ograja z mostu.

Od meseca julija poteka obnova železnega mosta čez reko Savo v Brežicah. Ob pričetku del je bil z vozišča odstranjen asfalt, odstranjena je bila tudi ograja mostu, ki je razbremenila most, trenutno pa zaključujejo peskanje in osnovno barvanje železne konstrukcije.

Obnovo izvaja podjetje Rafael, d. o. o., ki trenutno v svoji tovarni v Trbovljah pripravlja železno konstrukcijo, ki bo namenjena podpiranju mostu v času poteka obnove. V skladu z načrti bodo v začetku naslednjega meseca pričeli s podpiranjem in dvigovanjem mostu.

Občina Brežice se je za zahtevno sanacijo odločila zaradi dotrajanosti mostu – spodnji del mostu čez Savo je namreč prizadela močna korozija in ogrozila njegovo trdnost in nosilnost. Občina bo obnovo izvedla v dveh fazah – najprej most čez Savo in nato most čez Krko, ki je v boljšem stanju. Vrednost celovite sanacije železne konstrukcije 114 metrov dolgega mostu preko reke Save je ocenjena na 1,1 milijona evrov, vsa sredstva pa bodo zagotovljena iz sredstev Občine Brežice. Sanacija mostu bo trajala dve leti.

Namen sanacije je ohranitev obstoječega prometnega režima – enosmernega lokalnega prometa za osebna vozila, kolesarje, motoriste in pešce.

Železna mostova čez Savo in Krko, ki sta bila zgrajena leta 1906 v času Avstro-ogrske države, sta tudi pomemben simbol tako mesta Brežice kot občine.

M. R.