Brežice: Občina objavila spremembe prostorskega načrta

Brežice

Občina Brežice je na svoji spletni strani objavila spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, v katerem je objavila upoštevane spremembe po javni razgrnitvi omenjenega načrta. S spremembami se bo mogoče seznaniti do 25. maja, pri čemer pa podajanje novih predlogov ni več mogoče.

Občina Brežice je veljavni prostorski načrt sprejela leta 2014. Prve spremembe in dopolnitve je izvedla leta 2016, lani pa je pristopila k novim, celovitim spremembam in dopolnitvam.

Prve strokovne podlage so izdelali v letih 2016 in 2017, v maju 2017 pa je bil pripravljen tudi njihov prvi osnutek. Zaradi zahtev ministrstva za okolje in prostor je bil v decembru 2017 izdelan drugi osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, v marcu 2018 pa nato še dopolnitev osnutka. Ta je bil nato javno razgrnjen od 12. marca do 10. aprila letos, javna obravnava pa je potekala 28. marca v Brežicah.

V času javne razgrnitve so imeli občani možnost podati pripombe in predloge oziroma izraziti svoje stališče v zvezi s posegi v prostor. Do tako podanih pripomb se je nato opredelila občina, ki je nekatere upoštevala, nekatere pa ne. Kaj je upoštevala, je razvidno iz  sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki so zdaj javno objavljene na spletni strani občine. Seznanitev z njimi bo trajala do 25. maja. Poleg na spletni strani je ogled možen tudi v času uradnih ur v prostorih Občine Brežice. Na razgrnjeno gradivo pa več ni mogoče podajati dodatnih pripomb in predlogov.

Spletna stran občine, kjer si je mogoče ogledati upoštevane pripombe: Seznanitev s spremembami

M. R.