Brežice: Občina bo na razpisu podjetnikom razdelila 100.000 evrov

Občina Brežice je objavila vabilo k oddaji prijav na javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2020. Za razpis je namenjenih 100.000 evrov, in sicer 74.000 evrov za sofinanciranje investicij, 20.0000 evrov za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest povezanih z investicijo ter po tri tisoč evrov za sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev oziroma sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki. Rok za oddajo vlog je do vključno 15. septembra 2020, podrobnejše besedilo razpisa pa je objavljeno na spletni strani občine.

Posamezni vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 40.000 evrov (brez DDV) in minimalno vrednost v višini 4200 evrov (brez DDV), razen za podjetja, mlajša od treh let, kjer je najmanjša vrednost lahko 1000 evrov. V skladu z namenoma A in C se z razpisanimi sredstvi sofinancirajo začetne investicije in stroški udeležbe na sejmih, ki so bili izvedeni v obdobju od 16. 9. 2019 do 15. 9. 2020. V skladu z namenom B in C se sofinancirajo stroški novih delovnih mest in stroški najema poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v obdobju od 1. 9. 2019 do 30. 8. 2020.

A. M.