Brežice: Konec julija začetek betoniranja spodnjega dela železnega mostu čez Krko

Na železnem mostu, ki poteka preko reke Krke, so te dni odstranili dotrajano betonsko ploščo, na kateri je bilo vozišče. Kot pravi predstavnica izvajalca, direktorica podjetja Rafael Sevnica Marija Možina, trenutno izvajajo armiranje in zaščito spodnjega dela mostu oz. pasnic, betoniranje nove betonske plošče pa je načrtovano konec julija.

Po betoniranju spodnjega dela mostu bo treba počakati 28 dni, da beton doseže ustrezno tlačno trdnost.

V tem času bodo izvedli zaključni sloj zaščite železnega mostu in zaključili dela na betonskem delu, ki povezuje oba dela mostu. Sledi asfaltiranje vozišča na inundaciji in na mostu čez Krko, vsa dela pa bodo končana do 30. septembra.

Vrednost obnove mostu čez Krko in dela mostu, ki poteka po kopnem znaša 1,27 milijona evrov. Za obnovo bo brežiška občina namenila 2,4 milijona evrov.

Železni most, ki je bil zgrajen leta 1906 v tedanji Avstro-ogrski, je zaščiten kot tehnični spomenik.

Del obnovljenega starega železnega mostu čez Savo in Krko bo tudi nova kolesarska povezava Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi. V okviru projekta bo Občina Brežice zgradila 1,5 kilometra kolesarske poti ob državni cesti od območja gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez Velike Malence do Krške vasi. Dodatni del kolesarske povezave v dolžini 1,6 km bodo izvedli z vodenjem po lokalnih cestah.

Tako bo celotna dolžina kolesarske povezave ob zaključku projekta znašala 4,3 kilometra – potekala bo od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.

A. M.