Brežice: Je ravnateljica s takšnim načinom izražanja res primerna za vodenje vrtca?

Vrtec Mavrica Brežice (vir: vrtec)

V Brežicah se je ravnateljica Silvija Komočar, ki se ji izteka mandat, postavila nad starše in ustanovitelja. Zato ne izbira sredstev in po naših virih zlorablja tudi zaposlene. Največ o osebi, ki si na vse kriplje prizadeva za ponovno imenovanje, in tudi stroki, pa pove njen način izražanja.

Člani brežiškega občinskega sveta so v ponedeljek na 3. redni seji iz dnevnega reda umaknili točko o imenovanju ravnateljice Vrtca Mavrica Brežice. S tem se niso opredelili do imenovanja ravnateljice, čeprav je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podala pozitivno mnenje eni od prijavljenih kandidatk. Tisti, ki ji Svet staršev Vrtca Mavrica Brežice ni nasprotoval. To pa ni bila zdajšnja ravnateljica Silvija Komočar, ki se ponovno poteguje za to mesto.

O Komočarjevi lahko iz zapisnika Sveta staršev preberemo veliko kritik, starši ji niso dali podpore.

Na ponedeljkovi seji občinskega sveta pa so nekateri svetniki (pri tem je prednjačil Igor Zorčič iz SMC) dosegli, da je bila točka o podaji mnenja umaknjena z dnevnega reda. Na seji je bila navzoča tudi Silvija Komočar, ki naj bi po navedbah naših virov takšen sklep izsilila. S tem pa Darinka Klavžar, vzgojiteljica s 35-letnimi delovnimi izkušnjami v vrtcu, ki jo je komisija predlagala kot najprimernejšo za vodenje vrtca, ni dobila pozitivnega mnenja občinskega sveta.

Na razpisano delovno mesto so se sicer prijavile tri kandidatke, ki so izpolnjevale pogoje: Darinka Klavžar, Silvija Komočar in Vilma Malečkar. Vilma Malečkar je nato podala odstopno izjavo.

V uredništvu pa smo pridobili pismo, ki so ga nekateri zaposleni in starši poslali brežiškemu županu Ivanu Molanu.

Komočarjeve starši ne podpirajo

V njem je zapisano: »V preteklem tednu smo bili starši ter zaposleni v Vrtcu Mavrica priča prepričevanju, da je za nadaljnje vodenje vrtca primerna le ena oseba, sedanja ravnateljica (op. av. – Komočarjeva). Da bi to potrdili, so zaposleni podpisovali pismo podpore, ki je nastajalo v samem vodstvenem timu vrtca. To pismo je bilo poslano na naslov Občine in kot nam je znano tudi na naslove svetnikov občinskega sveta. Pismo govori o stališču zaposlenih.

Starše otrok, ki so, še in bodo obiskovali vrtec Mavrica pa nas je strah, da se nihče ne bo vprašal o stališču staršev. Tega smo svojim predstavnikom v Svetu staršev jasno izrazili. Svet staršev je svoje stališče do sedanje ravnateljice zapisal tudi v zapisnik, v katerem je podal svoje mnenje o njej. To glasi:

da nas kandidatka (S. Komočar) v tem mandatu ni prepričala z načinom vodenja (medsebojni odnosi, tudi znotraj kolektiva), da za nekatere možnosti noče oz. ne želi poiskati rešitve (tudi glede nočitve v vrtcu), da se v tem mandatu ni uspelo posodobiti informacijskega sistema – za javljanje odsotnosti oz. rezervacije ter povračila stroškov živil, nič se ni spremenilo glede obogatitvenih dejavnosti za otroke vseh starostnih skupin (predlagam, da si ogledate povezavo http://www.pedenjpednm.si/nadstandardne-dejavnosti/; mislim, da pohod z lučkami, zaključna prireditev, bralna mavrica, pevski zbor, nekaj gimnastike… niso dovolj).” 

Prosimo, da poskrbite, da bodo svetniki seznanjeni tudi s stališčem staršev. Svet staršev je tudi eden od tistih, ki podaja mnenje. To ne podpira sedanje ravnateljice.«

Župan je s pismom seznanil tudi svetnike, vendar so bili pritiski na večino svetnikov očitno preveliki.

To pa še ni vse. Od virov v vrtcu smo prejeli tudi sporočilo, ki ga je Komočarjeva poslala zaposlenim.

Iz tega je razvidno, da je za njo verjetno edina prava odločitev na tem razpisu njena izbira. Vse ostalo pa brez težav označi za farso, tiste, ki odločajo o izbiri direktorja, pa za šakale.

Komočarjeva o “jajcih”, “revčkah”, “uboščkah”, šakalih, “klinčevem stolu” …

Silvija Komočar (vir: Linkedln.jpg)

Silvija Komočar je v elektronskem sporočilu 22. marca 2019 zaposlenim napisala, da je »hvaležna in ponosna na vse, ki so ji dali podporo« … »da imate “jajca”«. Kako je to pismo nastajalo, smo napisali zgoraj. V vodstvu, pod vplivom Komočarjeve in še koga poleg, ki se boji za svoj položaj.

Nadalje je Komočarjeva še zapisala: »Skupaj smo nepremagljivi! Pa ne glede na izid tega dogajanja, ki je nič drugega kot politični zmazek z dodatkom potrebe posameznic po moči. … Smilijo pa se mi revčke, ki morajo imeti trdno politično zaledje, da bi lahko konkurirale na delovno mesto vodje. Uboščke, ki same očitno niso dovolj sposobne, pa morajo imeti za sabo celo vojsko šakalov, ki grizejo, sikajo in bruhajo ogenj z vso zlobo, ki jo premorejo. … da bi zlomili eno samo žensko. Da bi lahko neka častihlepna damica sedla na stol. Pa tu ne govorim o vsem znani tekmici :), tista druga si teren komaj pripravlja.«

V nadaljevanju je še napisala, da je »sam stol čisto nepomemben« … na koncu ostaneš sam, »ti in tvoj klinčev stol«.

Ob takšnem besednjaku do svojih sodelavcev in tistih, ki odgovorno odločajo o tem, kdo bo vodil vrtec v prihodnjem mandatu, pa se nam lahko postavi le eno vprašanje: Ali javno ustanovo, vrtec, res lahko vodi oseba, ki vse to označuje na ta način?

(Opomba: Pismo in e-sporočilo hranimo v uredništvu.)

M. P.