Brežice: Z novo ulico in morda tudi s spremenjenim odlokom o uživanju akohola na javnih mestih

Brežice bodo dobile novo ulico, ki so jo poimenovali po slikarki in častni občanki Alenki Gerlovič. Občinski svet je podprl predlog odloka o imenovanju nove ulice.

Svetniki so med tremi kandidati izvolili Jurija Pezdirca za kandidata občine Brežice za člana državnega sveta. Kandidata sta bila še Stanka Preskar in Anton Zorko.

Svetniki so določili tudi predstavnike brežiške občine v volilno telo za volitve članov državnega sveta. Med 18 kandidati so tako dobili zadosti glasov:

  • Ferdo Pinterič,
  • Igor Zorčič,
  • Tatjana Močan,
  • Andrej Vizjak,
  • Aljoša Rovan.
Bo pitje alkoholnih pijač na javnih površinah kaznovano?

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je Občino Brežice obvestil, da že dalj časa opažajo problematiko pretirane rabe alkoholnih pijač na javnih krajih, zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač in med mladoletnimi, pri čemer uživanje alkoholnih pijač traja dlje časa in večjih količinah, najpogosteje pa ob petkih po pouku in sobotah zvečer. Kot so poudarili je izredno moteče, ker po koncu takšnih druženj ostajajo na javnih površinah smeti, alkohol uživajo mladoletne osebe, prihaja pa tudi do pretepov, vandalizma in pisanja po objektih.

Občinski svet je obravnaval predlagane spremembe Odloka o varstvu javnega reda in miru v občini Brežice. S spremenjenim odlokom želi občina prepovedati uživanje alkoholnih pijač pred prodajalnami ali na javnih površinah, ki niso določene za točenje alkoholnih pijač. Za kršitelje je predvidena kazen 50 evrov.

Prepoved pitja alkoholnih pijač ne bi veljala za organizirane prireditve na javnih površinah.

Peter Dirnbek je bil mnenja, da bi se s takšnim zakonom predvsem mlade na nek način umaknilo iz javnega življenja. Kot sporno je omenil, da bi bilo po tem takem pitje na javnih prostorih ob prireditvah, kot so npr. Brežice moje mesto, dovoljeno, v nasprotnem primeru pa je kaznivo.

Stanko Tomše se je pridružil mnenju Petra Dirnbeka. Ravno tako pa je mnenja, da občina že ima odloke in zakone o prepovedi kršenja javnega reda in miru. Ni pa organov, ki bi to nadzirali.

Aljoši Rovana se zdi sporno, da nekdo sedi v parku s pivo v roki in dobi kazen. Kot drugo pa ga moti dejstvo, da je pobudnik spremenjenega odloka Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Saj tudi sami prodajajo pijačo in organizirajo prireditev Brežice moje mesto. Pozval je tudi druge prisotne, da glasujejo proti.

Jožef Piltaver se ravno tako ni strinjal s predlaganim zakonom. Tudi sam je omenil že obstoječi zakon o motenju javnega reda in miru. Ugovarjal je s primerom: »V vasi čistimo pri spomeniku in s seboj prinesemo cviček. Pa bomo za to plačali kazen?«

Vsi svetniki se niso strinjali z Odlokom. Zato se je župan Ivan Molan na razpravo odzval s predlogom, da sprejetje odloka odložijo. Preučili bodo pripombe in ga ponovno poslali v proceduro na občinski svet.

Občinski svetniki so podprli predvideno gradnjo vrtca in prenovo osnovne šole v Artičah. V sklopu te investicije bodo z naslednjim letom najprej začeli graditi vrtec.

K. J.