Brežice: 677.023 evrov za programe s področja športa, kulture, mladine, turizma ter zdravstva in sociale

V četrtek zvečer je v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice potekal podpis pogodb za sofinanciranje letnih programov in projektov nevladnih organizacij v občini Brežice na petih področjih – kulture, športa, mladine, turizma ter socialnega in zdravstvenega varstva.

S podpisi pogodb je Občina Brežice v letu 2019 zagotovila sredstva za projekte in izvajanje programov 124 prejemnikom – društvom, klubom in ostalim organizacijam. Denar je zagotovila na podlagi javnih razpisov namenila nevladnim organizacijam, znaša 573.758,33 evrov.

Pogodbe so podpisali tudi:

  • Zavod ARS Ramovš v višini 17.000 evrov za izvedbo festivala stare glasbe Seviqc Brežice;
  • JSKD OI Brežice v višini 41.000 evrov za redno delovanje, organizacijo prireditev, izobraževanj za področje ljubiteljske kulture in izvedbo gledališkega abonmaja;
  • Zveza prijateljev mladine Krško v višini 7.200 evrov za izvedbo letovanja za zdravstveno in socialno ogrožene otroke iz občine Brežice.

Program podelitve sta s pevskim nastopom popestrili mladi pevki Eva Julija Borovšak in Hajdi Haler, udeleženki Mednarodnega otroškega pevskega festivala Brežice, ki bo v Brežicah že četrtič potekal konec avgusta.

Razpisi v številkah

Občina Brežice je za pet področij (šport, kultura, mladina, turizem ter zdravstvo in sociala) objavila sedem razpisov, na podlagi oddanih 167 vlog je nato 127 različnih prejemnikov (117 NVO, 5 javnih zavodov, 5 župnij) za svoje programe skupno prejelo 596.323,51 evra.

Za področje kulture je bilo dodeljenih 104.500 evrov, od tega za ljubiteljsko kulturo (programe redne dejavnost društev) 69.000 evrov, za namen obnove in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena 11.000 evrov ter za  druge programe s področja kulture 24.500 evrov (sredstva za nakup ali obnova opreme, npr. inštrumenti, notna stojala, za stroške prostora za vadbo, za  uniforme ter  za  pripravo in izdajo strokovne literature, zgoščenk in vizualnih projektov).

Za programe športa, ki pokrivajo vse generacije občank in občanov, je bilo dodeljenih 424.027,61 evra, za projekte s področja dejavnosti mladine 12.000 evrov, za programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva 32.804,26 evra in za programe turističnih društev in zvez 22.991,64 evra.

Občina je z javnimi razpisi organizacijam v občini skupno dodelila dobrih 677.023 evrov proračunskih sredstev za programe s področja športa, kulture, mladine, turizma ter zdravstva in sociale.

Kateri javni razpisi so še odprti?

Trenutno ima Občina Brežice za sofinanciranje projektov dela organizacij na območju občine odprtih sedem razpisov v skupni višini 169.500 evrov (več www.brezice.si v rubriki RAZPISI). To so: javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov, javni razpis za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov, javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih, javni razpis za sofinanciranje etno festivalov in motorističnih tekmovanj, javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice, javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2019 in javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij.

Napovedani javni razpisi

Občina Brežice napoveduje še naslednje razpise, ki jih bo objavila v naslednjih mesecih, vrednost razpisanih sredstev znaša 193.000 evrov. Objavljeni bodo še javni razpisi za vzdrževanje objektov lovskih družin, za turistično promocijo vinorodnih okolišev,  za inovativne turistične projekte turističnih društev, za obnovo športnih igrišč na podeželju, za programe društev upokojencev in za pospeševanje razvoja podjetništva.

Vir in foto: Občina Brežice.

M. P.