Brežice: 1 milijon za programe in dejavnosti nevladnih organizacij

Foto: Občina Brežice

V Občini Brežice vsako leto namenjajo proračunska sredstva tudi za programe in delovanja nevladnih organizacij na različnih družbenih področjih. V ta namen Občina Brežice skozi razpise v letu podpre več kot 200 nevladnih organizacij ter skupno njihovemu delovanju nameni skoraj 1 milijon evrov  neposrednih proračunskih sredstev. Zaradi preglednosti delovanja je občina že tretje leto zapored izvedla javna prireditev, na kateri je župan Ivan Molan predstavnikom nevladnih organizacij predal pogodbe za sofinanciranje in kjer so bili predstavljeni rezultati javnih razpisov ter izbrani programi.

V prostorih Mladinskega centra Brežice je v četrtek, 5. aprila pogodbe za sofinanciranje programov in dejavnosti podpisalo 155  organizacij, od tega 143 nevladnih organizacij, šest javnih zavodov (osnovne šole, center za socialno delo in varstveno-delovni center za dejavnosti, ki so izven njihovih javnih nalog) in šest župnij, so sporočili iz Občine Brežice.

Rezultati razpisov

Sodelavci z Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj občine Brežice, ki pokrivajo pretežni del javnih razpisov, in vodja oddelka Patricia Čular so predstavili rezultate že izvedenih razpisov. 155 organizacij je poslalo 176 vlog:

  • za namen športa je bilo 48 vlogam razdeljenih 410.000 evrov (tu so upoštevana tudi sredstva za najem športnih objektov za vadbe),
  • za namen programov za mlade 20.000 evrov za 21 projektov (17 vlog),
  • na področje kulture je bilo razdeljenih 149.979 evrov (42 vlog),
  • na področju zdravstvenega in socialnega varstva 56.271 evrov za 37 vlog in
  • za turistična društva 22.864 evrov (18 vlog).

»Po besedah župana Ivana Molana smo v občini Brežice ponosni na bogato društveno življenje, ki ga soustvarjajo številne nevladne organizacije –  od društev, zvez, zavodov in vse do ustanov. Nevladne organizacije so tiste, ki s svojim delom in programi prispevajo k razvoju občine, pestremu utripu družbenega življenja in h kakovostnemu bivanju vseh občank in občanov« so še sporočili iz Občine Brežice.

V ta namen Občina Brežice skozi razpise v letu podpre več kot 200 nevladnih organizacij ter skupno njihovemu delovanju nameni skoraj 1 milijon evrov  neposrednih proračunskih sredstev (tu so zajeta tudi sredstva za najeme prostorov).

Kljub nenehnemu zniževanju proračunskih prihodkov s strani države občina ohranja višino razpoložljivih sredstev za sofinanciranje dela društev, delovanje nevladnih organizacij pa Občina podpira tudi z zagotavljanjem kakovostne infrastrukture in izboljševanjem ostalih pogojev. Da je v brežiški občini spodbudno okolje, ki ga s tovrstno finančno podporo oblikuje Občina, kaže tudi število registriranih društev. Po podatkih AJPESa je v začetku letošnjega leta na območju občine delovalo 309 društev oz. 12 več kot v istem času lani.

Sredstva tudi za gasilsko zvezo in prostovoljna gasilska društva

Občina Brežice redno namenja sredstva za delovanje, izobraževanje in opremo prostovoljnih gasilskih društev in občinske gasilske zveze. Letos bo za namen izvajanja gasilske službe občina namenila 291.000 evrov proračunskih sredstev, so še sporočili.

Župan Ivan Molan o sredstvih za NVO:

 

N. N.