Brežičani lahko predlagajo, katere projekte naj izvede občina

Občina Brežice je objavila poziv občankam in občanov Moja skupnost – sodelujem, v katerem lahko vsi, ki to želijo, podajo pobudo, katere projekte naj v letih 2020 in 2012 izvede občina. Za projekte v okviru t. i. participativnega dela proračuna namerava občina nameniti 200.000 evrov.

Vsi, ki to želijo, lahko predlog podajo do 7. oktobra, podan pa mora biti na za to predvidenem obrazcu. Pri tem mora iti za naložbo, vredno med 5000 in 15.000 evri. Pobudo lahko poda lahko občanka ali občan s stalnim prebivališčem v občini Brežice, ki je do oddaje pobude napolnil 15 let. O pobudah bo potekalo glasovanje, občina pa bo podprla tiste, ki bodo prejele največ glasov.

Na Občini Brežice pričakujejo, da bodo v posameznem letu podprli med 10 do 15 projektov. Med drugim pričakujejo pobude, kot so dodatna oprema za otroška in večnamenska športna igrišča, postavitev fitnes naprave na prostem, postavitev urbane opreme, kot so to klopce, koši za smeti in podobno.

M. P.