Bo občina Krško postala mestna občina?

Občinski svet Občine Krško je na zadnji seji podprl pobudo, da bi občina Krško postala mestna občina. Občina si je v preteklosti sicer že prizadevala pridobiti status mestne občine, vendar je predlog vlada zavrnila.

 

Status mestne občine lahko dobi občina, ki ima mesto z najmanj 20.000 prebivalci in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. A iz podatkov o številu prebivalcev in delovnih mest nekaterih drugih mestnih občin je mogoče ugotoviti, da ne gre zgolj za doseganje formalnih pogojev, ki jih ne dosegajo niti nekatere druge mestne občine, temveč za to, da se izkaže dejanska zmožnost pridobitve in vzdrževanja statusa mestne občine.

Po oceni občinskih oblasti bi pridobitev statusa mestne občine prinesla predvsem hitrejši razvoj mesta in posledično tudi podeželja, nove pristojnosti, dodatna finančna sredstva za delovanje in programe, nova delovna mesta, med drugim pa tudi boljše pogoje sodelovanja z državo in drugimi mestnimi občinami.

Svetniki so na zadnji seji podprli tudi predlog o začetku postopka združitev naselij Krško, Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška Gora, Žadovinek, Loke in Veniše. Dali so tudi zeleno luč za nadaljnje delovanje in financiranje pripravljalnega vrtca v Kerinovem Grmu.

A. M.