Bistrica ob Sotli: Odprtih več razpisov za nepovratna sredstva

Bistrica ob Sotli (vir: kraji.eu)

Občina Bistrica ob Sotli ima odprte tri javne razpise, in sicer za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlitev v občini, za male komunalne čistilne naprave in za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij.

Prijavijo se lahko podjetja, podjetniki, fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini in različna interesna združenja.

Razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlitev

Razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini je odprt do 30. oktobra 2019. V okviru razpisa občina spodbuja začetne investicije in investicije v razširjene dejavnosti in razvpoj. Spodbuja tudi odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanje.

Za investicije je na voljo 10.000 evrov, za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja pa 3.000 evrov. Skupno je to 13.000 evrov.

Upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja ter fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Bistrica ob Sotli, ki se bodo samozaposlili.

Razpis za male komunalne čistilne naprave

Razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za male komunalne čistilne naprave je odprt do vključno 15. novembra 2019. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini. Občina ima skupno na voljo 10.000 evrov, sofinancira pa do 50 odstotkov upravičenih stroškov (brez davka na dodano vrednot) oziroma največ 250 evrov za eno enoto.

Razpis za dodelitev proračunskih sredstev za plačilo zavarovalnih premij je na voljo 2000 evrov. Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe ter registrirana stanovska in interesna druženja.

Spodbude za kmetijstvo oziroma za pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Razpis je odprt do 30. oktobra 2019, in sicer v okviru razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja in kmetijstva v občini. Na voljo je 2000 evrov.

Več podatkov je na voljo bodisi na občini ali na njihovi spletni strani: za-obcane/razpisi

M. P.