Artiče prizorišče trenutno največje naložbe v Občini Brežice

Artiče

V Brežicah je v času šolskih počitnic prizorišče največje investicije Občine Brežice v letu 2020 šolski kompleks v Artičah, kjer izvajajo tri projekte v skupni vrednosti treh milijonov evrov – gradijo namreč vrtec, urejajo kotlovnico za celoten šolski kompleks in energetsko obnavljajo telovadnico.

Gradbišči je nedavno obiskal tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki se je prepričal, da različni izvajalci sodelujejo usklajeno, dela pa potekajo po načrtu. Prebivalce v bližini gradbišča je zaprosil tudi za strpnost, saj je za uspešno izvedbo obsežne investicije potrebno tako sodelovanje krajevne skupnosti, krajanov, šole in občine kot izvajalcev.

Z gradnjo vrtca pri OŠ Artiče so začeli junija, potekala pa bo do novembra 2021. Nov petoddelčni vrtec gradijo kot samostojni prizidek južno od obstoječega šolskega kompleksa. Šlo bo za tlorisno razgiban objekt z igralnicami v pritličju v skupni neto površini 1194 kvadratnih metrov. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 2,3 milijone evrov, izvajalec je podjetje CGP.

Energetska sanacija telovadnice v vrednosti 416.000 evrov je del projekta javno-zasebnega partnerstva občine in konzorcija zasebnih partnerjev družbe Petrol in podjetja Plistor. V okviru sanacije bodo obnovili izolacijo fasade, izolacijo strehe, zamenjali okna, uredili termostatske ventile, razsvetljavo in prenovili ogrevalni sistem.

Pogodbena vrednost urejanja kotlovnice za celoten šolski kompleks pa znaša 328.000 evrov. Dela izvaja podjetje Plistor v partnerstvu s podjetjem Geotech. Vzpostavitev kotlovnice za celoten šolski kompleks – vrtec, šolo in telovadnico – pomeni tudi že začetek adaptacije osnovne šole, ki jo bodo nadaljevali predvidoma v letu 2022.

M. P.