Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko odobrila denar za krško obvoznico

Foto: Občina Krško

Gradnja tretjega krškega mostu preko Save pri Žadovinku poteka v skladu s terminskim načrtom. Trenutno potekajo dela na mostni konstrukciji, ki se že bliža šestemu stebru od skupno osmih. V tej fazi sledi še izgradnja krožišča na desnem bregu Save ter navezovalne ceste do Megadoma, so zapisali na strani Občine Krško.

Kaj obsega naložba?

Po podatkih ministrstva za infrastrukturo naložba obsega prenovo 1,1-kilometrskega odseka lokalne ceste Krško-Vrbina, gradnjo 300-metrskega mostu preko Save, gradnjo križišča na desnem savskem bregu in novogradnjo obvoznice Žadovinek.

Glavni namen naložbe je razbremenitev glavne ceste, ki vodi skozi krško središče, tranzitni promet v smeri sever-jug pa preusmeriti na novo obvoznico. Naložba pa naj bi med drugim prispevala tudi k odpravi razlik med slovensko zahodno in vzhodno kohezijsko regijo.

Nova cestna povezava bo del krške obvoznice in savski most, ki so ju zgradili ob gradnji tamkajšnje hidroelektrarne Krško, povezala s savskim mostom, ki ga gradijo pri Žadovinku.

Občina Krško in Direkcija RS za infrastrukturo sta namreč zanj in gradnjo tamkajšnje priključne ceste z navezavo na občinsko cesto pred letom podpisali izvajalsko pogodbo, ki sodi v okvir tretjega dela gradnje krške obvoznice.

Vrednost naložbe

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je včeraj izdala odločitev o podpori projektu preostanka krške obvoznice na 2,6-kilometrskem cestnem odseku od starega krškega mostu do Žadovinka na drugem bregu Save. Evropski sklad za regionalni razvoj bo k 14,3 milijona evrov vredni naložbi prispeval 8,7 milijona evrov.

Naložba bo stala nekaj manj kot 4,74 milijona evrov, pri čemer delež agencije skupaj z davkom znaša nekaj več kot 3,4 milijona evrov, preostanek naložbe v znesku nekaj manj kot 1,34 milijona evrov pa bo pokrila krška občina.

Most bo skupaj z davkom stal nekaj manj kot 3,77 milijona evrov, gradnja krožišča s priključno cesto pa še slab milijon evrov.

Kdaj bodo dela zaključena?

Novogradnjo nekaj več kot 274-metrskega mostu s cestno navezano v skupni dolžini 530 metrov, bodo skupaj z vsemi komunalnimi vodi ter s pridobitvijo dovoljenj predvidoma končali v dobrem letu dni. Preostanek krške obvoznice oz. njeno navezavo na tamkajšnjo južno vpadnico pa naj bi kot ločeno naložbo zgradili predvidoma do leta 2020.

V zadnji, 4. fazi izgradnje krške obvoznice je načrtovan še zadnji krak obvoznice, in sicer od tretjega mostu preko Žadovinka do krožišča pri trgovskem centru v Leskovcu pri Krškem, ter rekonstrukcija odseka obvoznice na levem bregu Save, mimo tovarne Vipap do tovarne zdravil.

Gre za enega najdaljših mostov na omrežju slovenskih glavnih in regionalnih cest. Njegova širina bo 15,3 metra, ob vozišču pa bodo zgradili še kolesarsko stezo in obojestranska pločnika.

N. N.

Foto: Občina Krško