Že letos si je mogoče obetati višji regres

(pixabay.com)

Državni zbor je konec aprila sprejel noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerih od regresa za letni dopust v višini do povprečne plače ne bo treba obračunati davkov in prispevkov za socialno varnost. Spremembe bodo veljale že za letos in tudi za morebiti že izplačani regres.

Sprememba pomeni, da bo regres, izplačan do višine povprečne bruto mesečne plače (ta trenutno znaša 1729 evrov), razbremenjen dohodnine in prispevkov za socialno varnost, posledično pa bo celoten znesek pripadel delavcu. Če se bo na primer delodajalec odločil izplačati regres v višini 1600 evrov, bodo delavci na račun prejeli izplačanih vseh 1600 evrov. V kolikor bo znesek regresa za letni dopust presegal povprečno bruto plače zaposlenih v Sloveniji, pa bo razlika obdavčena.

Za tiste, ki so jim regres za letos že izplačali, Finančna uprava Republike Slovenije obljublja, da bo delavcu izdala posebno odločbo o vračilu dajatev po uradni dolžnosti. S tem bo finančna uprava vrnila preveč obračunane prispevke in dohodnino najpozneje v 30 dneh od vročitve odločbe.

Kakšno višino regresa bodo izplačali svojim zaposlenim, je sicer odločitev samih delodajalcev. Mora pa biti po zakonu regres izplačan najmanj v višini minimalne plače, ki znaša 886 evrov bruto.

V skladu z zakonom je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi tudi poznejši rok izplačila regresa. Vendar slednje najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Zaradi ugodnejše davčne obravnave regresa na finančnem ministrstvu pričakujejo, da se bo v državni proračun steklo za 90 milijonov evrov dohodnine manj, izpad pobranih socialnih prispevkov pa je ocenjen na 1,2 do 1,5 milijona evrov letno. Za izpad teh prihodkov so pred časom že predstavili predloge za višjo obdavčitev kapitala, ki pa jih vlada še ni obravnavala. Izgubo države pri regresu bo treba torej tako ali drugače pokriti.

M. P.