Začetek zbiranja podpisov za zakonske spremembe pri reševanju problematike otrok iz težavnih socialnih okolij

Vir: MD

Kot poroča STA, se je danes začelo 60-dnevno zbiranje 5000 podpisov za vložitev predlogov sprememb štirih zakonov s področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja. Gre za predloge, ki jih je 11 dolenjsko-belokranjskih in posavskih županov pripravilo z namenom reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij.

 

Z njimi želijo začeti reševat stanje na področju romske problematike, saj se situacija na tem področju v zadnjih letih poslabšuje, zato edino rešitev vidijo v spremembah zakonodaje.

“Vsi skupaj ugotavljamo, da gre za sistemske težave in da smo sami nemočni, zato skušamo s spremembami zakonodaje doseči, da bi stanje izboljšali,” je Molan dejal na sestanku županov v aprilu, ko so prisotni poudarili, da se zadeve, povezane z Romi, na jugovzhodu države poslabšujejo.

Takrat je novomeški župan Gregor Macedoni izpostavil, da trenutna zakonodaja jemlje prihodnost otrokom iz problematičnih socialnih okolij, pojavlja se vse več kršenja javnega reda in miru ter nasilja s strani posameznih Romov, med katerimi so vse pogosteje tudi mladoletni Romi.

Svojo podporo pobudam spremenjeni zakonodaji lahko državljani izkažejo z izpolnitvijo in overitvijo štirih obrazcev na najbližji upravni enoti ali krajevnem uradu, ki jih nato predajo predlagateljem.

Zbiranje podpisov se je začelo predvsem zaradi dejstva, ker od predsednice DZ-ja Urške Klakočar Zupančič ni bilo nobenega odziva na njihovo pobudo, da se zakonodaja na tem področju uredi. Je pa zato Klakočar Zupančičeva ravno danes v Državnem zboru RS sprejela predstavnike združenja romskih svetnikov. Kot poroča STA so predstavniki združenja na današnjem srečanju spomnili tudi na zakon o finančni razbremenitvi občin, ki ga je DZ sprejel konec leta 2020. Zakon je med drugim namenil dodatna sredstva občinam s stalno naseljenimi romskimi skupnostmi, vendar pa so po opozorilu predstavnikov združenja sredstva nenamenska. Občine, ki že prej niso veliko naredile za romska naselja, tako kljub zakonu vanje še vedno ne vlagajo, so opozorili Klakočar Zupančičevo.

Ob koncu pogovora so izrazili še željo po vključenosti pri morebitnem spreminjanju zakonodaje, povezane z Romi.

Spletno uredništvo