Izgradnja zadnje faze krške obvoznice

Obvoznica Krško (vir: eu-skladi)

Začela se je rekonstrukcija lokalne ceste Krško – Vrbina v dolžini 1,1 kilometra, novogradnja južnega kraka obvoznice mimo Žadovinka v dolžini 1,25 kilometra že poteka, natančneje ,v gradnji je novo krožišče pri Žadovinku.

Cesta Krško – Vrbina bo v celoti obnovljena, vzporedno bodo urejen kolesarske poti in površine za pešce, javna razsvetljava in komunalni vodi in podobno.

V času obnove bo ta odsek ceste mimo Vipapa popolnoma zaprt:

  • od 26. junija 2018 do 21. decembra 2018,
  • od 21. decembra 2018 do 3. aprila 2019 bodo izvedeni ukrepi umirjanja prometa,
  • od 3. aprila 2019 do 22. junija 2019 bo spet popolna zapora in
  • od 22. junija 2019 do 27. julija 2019 bo premična delna zapora na območju Poslovne cone Vrbina.

Obvoz do Vrbine, v času popolnih zapor, bo označen in urejen po državni cesti skozi Videm.

Vrednost gradbenih del obnove te ceste in novega južnega dela obvoznice mimo Žadovinka znaša 6,37 milijona evrov, od tega je delež Direkcije RS za infrastrukturo 4,8 milijona, Občine Krško pa 1,5 milijona evrov.

Rok za dokončanje celotne obvoznice je predvidoma konec leta 2019.

M. P.