Začenjajo s temeljito prenovo železniške proge med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami

Železniška postaja Zidani Most

V okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most – Celje je direkcija za infrastrukturo te dni začela z nadgradnjo železniške proge med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami. V tem okviru bo med drugim nadgrajena železniška postaja Rimske Toplice. Vrednost del znaša nekaj manj kot 78 milijonov evrov, končana naj bi bila v slabem letu.

Dela predvidevajo nadgradnjo nekaj manj kot 16 kilometrov tirov, 20 kilometrov vozne mreže ter nadgradnjo signalizacije in telekomunikacijskih naprav.

Predvidena je tudi obnova obstoječih objektov. Med drugim bodo obnovili železniško postajo Rimske Toplice in njeno okolico, ukinili nivojski prehod ter namesto tega zgradili nadvoz. Vzporedno je predvidena postavitev protihrupnih ograj na nekaterih odsekih ob železniški progi Zidani Most – Celje.

Izgraditi nameravajo tudi most čez Savinjo v Marija Gradcu, ki naj bi razbremenil staro mestno jedro Laškega. Z deli so začeli že junija letos, končana pa naj bi bila v pol leta.

Vrednost celotne naložbe je ocenjena na nekaj več kot 280 milijonov evrov, od katerih naj bi iz evropskih sredstev pridobili 90,6 milijona.

Počasi sicer zaključujejo tudi z nadgradnjo železniških odsekov Rimske Toplice – Laško in Laško – Celje. Končana naj bi bila do septembra.

M. P.