Začela se je sanacija regionalne ceste Spodnja Pohanca – Artiče in gradnja pločnika v Trebežu

Vir: Občina Brežice

Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) začenjata skupni projekt za večjo prometno varnost na cesti Spodnja Pohanca – Artiče. Direkcija bo financirala sanacijo regionalne ceste, Občina Brežice pa bo zgradila pločnik. Pripravljalna dela dobrih 600.000 evrov vredne investicije so se pričela že v začetku meseca aprila, na terenu pa v mesecu maju in bodo predvidoma trajala do konca leta 2017.

Delež sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo znaša približno 75%, delež Občine Brežice pa približno 25% vrednosti investicije

Projekt  sanacije regionalne ceste Spodnja Pohanca – Artiče skozi naselje Trebež zajema:

  • izgradnjo pločnika ob desni strani vozišča,
  • ureditev odvodnjavanja na tem območju,
  • rekonstrukcijo cestnega priključka LC 0246725 in R3-676,
  • dopolnitev javne razsvetljave in zaščito komunalnih vodov (elektroenergetski vodi, vodovod, TK vodi) v skupni dolžini 660 m.

Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbrani najugodnejši ponudnik – podjetje HPG Brežice d.o.o..

Skupna investicija je rezultat sodelovanja med Občino Brežice in Ministrstvom za promet, ki sta l. 2008 sklenila protokol za ureditev regionalne ceste Spodnja Pohanca – Kapele. Na podlagi tega protokola je ministrstvo financiralo rekonstrukcijo ceste skozi Artiče ob izgradnji pločnika, za katerega je sredstva zagotovila občina.

Občina Brežice

N. N.