Za podaljšanje obdobja samostojnosti starostnikov odobrenih 68.000 evrov

(vir: pixabay.com)

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je Regionalni razvojni agenciji Posavje potrdila udeležbo v projektu Pametne vasi za jutri. Trem posavskim občinam – Brežice, Sevnica in Krško – je zanj odobrila 68.000 evrov skupne podpore. Projekt je med drugim namenjen podaljšanju obdobja samostojnosti starostnikov.

Po podatkih posavske regionalne razvojne agencije bo projekt, ki so ga pripravili skupaj z lokalnimi akcijskimi skupinami Prlekija, Obsotelje in Kozjansko, Goričko 2020 ter Pri dobrih ljudeh 2020, stal nekaj več kot 90.000 evrov. Trajal naj bi 18 mesecev, predvideva pa razvoj t. i. pametnih rešitev na podeželju.

Z njim želijo med drugim povezati pridelovalce in potrošnike ter omogočiti usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij. Lotiti se nameravajo ustaljenih predsodkov o starostnikih, ozaveščanja o varovanju narave, o energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov in pomenu lokalne oskrbe. Projekt naj bi podeželju skozi pilotne izvedbe pomagala pri ohranjanju in izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in možnosti za tamkajšnja nova delovna mesta.

Omogočil naj bi tudi podaljšanje obdobja samostojnosti in neodvisnosti starostnikov, na način, da se odloži njihov odhod institucionalno oskrbo in s tem zniža stroške zdravstvene nege in socialne oskrbe”.

Projekt so med drugim zasnovali zaradi naraščajočega staranja in negativnih vplivov globalizacije na podeželske skupnosti, da bi izboljšali življenje na vasi, okrepili storitve na podeželju, omejili izolacijo tamkajšnjih starostnikov in odseljevanje mladih.

M. A.