Z gradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov naj bi začeli letos

NEK Krško.

Na Agenciji za radioaktivne odpadke v Krškem pričakujejo, da bodo gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na Vrbini pri Krškem predvidoma začeli še letos, poskusno pa naj bi začelo delovati leta 2026.

Trenutno izvajajo razpis za izdelavo betonskih odlagalnih zabojnikov, ki je v fazi ocenjevanja ponudb.

Decembra lani so objavili javno naročilo za gradnjo infrastrukture in izvedbo tehničnega varovanja odlagališča, projekt pa razdelili v tri faze, so sporočili.

V prvi bodo začeli gradnjo infrastrukturnih objektov – dovozne ceste, elektro in preostalih priključkov – ter izvedli vse potrebno za začetek tehničnega varovanja. Vzpostavili bodo tudi okoljski monitoring.

V drugi fazi bo sledila gradnja objektov odlagališča in zunanjih ureditev, v tretji pa izdelava in dobava portalnega dvigala ter dvigalne opreme. Izvajalca za prvo fazo že izbirajo, za drugo in tretjo fazo pa bodo razpise objavili v nekaj mesecih.

Gradbeno dovoljenje za jedrski objekt je bilo sicer izdano julija lani in še ni pravnomočno, izdajo gradbenega dovoljenja za infrastrukturne objekte pa pričakujejo v kratkem. Razpis za gradnjo sicer ponavljajo drugič, prvega pa so razveljavili, ker je ponujena cena presegla zagotovljena finančna sredstva, so pojasnili.

Naložbo so ocenili na 194 milijonov evrov. Projekt financirajo iz dveh virov. Del denarja zagotavlja državni proračun, del pa sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje njenih radioaktivnih odpadkov.

Hrvaška stran pri projektu ne sodeluje, saj je meddržavna komisija leta 2019 sklenila, da skupna rešitev ni možna. Slovenija zato gradi odlagališče le za slovenski del odpadkov.

A. M.