Vrtec Pika Nogavička v novi preobleki

Vir: Občina Krško

Župan občine Krško mag. Miran Stanko in ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem Jožica Repše sta na včerajšnji slovesnosti ob zaključku obnove enote vrtca Pika Nogavička pri OŠ Leskovec pri Krškem simbolično malčkom predala ključ dozidanega in energetsko saniranega vrtca.

 Dela, so potekala od lanskega poletja pa do konca januarja letošnjega leta. Zajemala so dozidavo dodatnih 133 m2, rekonstrukcijo 460 m2 obstoječih površin in preureditev, energetsko sanacijo, dozidavo teras in igralnice, razširitev vhoda, dozidavo razdelilne kuhinje, pralnice in shrambe, razširitev sanitarij in pomožnih prostorov, prenovo instalacij in zunanjo ureditev. Vrtec je tako energetsko varčen, s preureditvijo prostorov pa so, kot je ob slovesnosti poudaril tudi župan, dosegli optimalne normative na področju predšolske vzgoje, boljše pogoje dela in bivanja v objektu.

Za naložbo v višini  950.000 evrov je Občina Krško uspela pridobiti 662.000 evrov iz sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje občinskih investicij, in sicer 351.000 evrov nepovratnih ter 311.000 evrov povratnih sredstev; razliko krije občina iz proračuna.

Na slovesnosti je bila tudi Pika Nogavička, ki je povezovala program. Skupaj z njo so se ob spremljajočem programu s pesmijo in plesom predstavili najmlajši iz vseh oddelkov vrtca s svojimi vzgojiteljicami.

(Fotografije: Občina Krško)

N. N.