V Sevnici začeli zbirati predloge za občinska priznanja

Občina Sevnica je na svoji spletni strani objavila razpis za zbiranje predlogov kandidatov za občinska priznanja. Predloge je mogoče podati do 15. septembra.

 

Občina Sevnica občinska priznanja podeljuje ob svojem prazniku, 12. novembru. Priznanja podeljuje občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno pripomorejo k boljšemu življenju občanov in ugledu občine .

Predloge za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine ter organi lokalne skupnosti.

A. M.