V povišanje cen vrtcev najverjetneje prisiljeni tudi v Brežicah

Tako kot v drugih občinah tudi v brežiški povišanje plač zaposlenih ter zvišanje cen energentov in drugih stroškov občino sili v povišanje cen vrtcev. O tem je župan Ivan Molan govoril na sestanku z ravnateljicami osnovnih šol in vrtca.

 

“Če država ne bo sprejela odločitve, da prevzame stroške povišanja plač vrtčevskega kadra, se bodo morale cene povečati, saj se bodo na podlagi dogovora o dvigu plač zaposlenih povečali stroški dela, za višje plače pa bo potrebno zagotoviti več sredstev,” je povedal. Tako župan kot ravnateljice soglašajo s Skupnostjo vrtcev občin, da bi morala strošek plač, podobno kot v osnovnih šolah, prevzeti država in na ta način zagotoviti vsem staršem enakovredno ceno vrtcev.

Groba ocena kaže, da bi se stroški vrtcev za proračun občine Brežice zaradi dviga plač povečali za več kot pol milijona evrov na leto, kar bi dodatno obremenilo tudi starše. Kot kaže, bo največje breme povišanja stroškov nosila občina (65 %), del pa tudi starši otrok (35 %), vključenih v vrtec.

Točen izračun ekonomske cene programov vrtca bo znan v roku meseca dni, ko bo jasno iz zaključnih računov vrtca oz. osnovnih šol, koliko bodo znašali dejanski stroški energentov in živil. “Glede na to, da je dogovor o dvigu plač zaposlenih v vrtcih sklenila aktualna vlada, občine pričakujemo, da bo vlada oz. država tudi zagotovila občinam dodatna sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov za plače ali samostojno prevzela pokrivanje stroškov plač zaposlenih kot velja to za učitelje v osnovnih šolah. V nasprotnem primeru bodo neizogibno povišanje cen vrtcev nosile občine in starši otrok,” so zapisali na občini.

Župan je na sestanku prisluhnil tudi predlogu, da se staršem omogoči t. i. bolniška rezervacija za otroka, ki zaradi bolezni manjka v vrtcu več kot 20 delovnih dni. Ravnateljice pa so izpostavile tudi neodgovorno ravnanje nekaterih staršev, ki ne sporočijo odsotnosti otrok, zaradi česar prihaja do težav pri organizaciji dela v skupinah in dodatnih stroškov, ki bremenijo tako občino kot ostale starše. Zato bo tem staršem v prihodnje z novim predlogom cen onemogočeno koriščenje ugodnosti.

A. M.