V Posavju so za namene lokalnega razvoja v pričakovanju 1,5 milijona evrov evropske podpore

pixabay.com

Regionalna razvojna agencija  (RRA) iz Krškega kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje po prvem pozivu tekočega programskega obdobja za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja pričakuje skupaj nekaj manj kot 1,48 milijona evrov evropske podpore.

Za denarno podporo evropskih skladov za razvoj podeželja, za regionalni razvoj in za pomorstvo ter ribištvo se je prijavilo skupaj 20 kandidatov. Do sofinanciranja iz sredstev CLLD bo predvidoma po 1. javnem pozivu upravičenih 15 operacij, v skupni višini sofinanciranja 1.476.531,87 EUR, od tega:

 • 3 operacije iz sredstev EKSRP v višini 350.000,00 EUR in 3 operacije iz sredstev EKSRP 254.151,00 EUR za problemsko območje Občine Radeče;
 • 5 operacij iz sredstev ESRR v višini 476.304,51 EUR in 1 operacija iz sredstev ESRR 9.595,43 EUR za problemsko območje Občine Radeče;
 • 3 operacije iz sredstev ESPR v skupni višini 386.480,93.

Med prijavljenimi vlogami so:

 • Mladinski center Krško – Rast(išče) sreče;
 • Občina Sevnica – Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje;
 • Občina Sevnica – Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja;
 • Občina Sevnica – Najboljša riba je posavska riba;
 • Ribiška družina Brestanica-Krško – Povezani s Savo;
 • Občina Krško – Podjetna 9ka;
 • Občina Krško – Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov;
 • Občina Krško – Zelena doživetja Posavja;
 • Občina Radeče – Stara šola za nove ideje;
 • Občina Radeče – Središče podjetniških impulzov;
 • Občina Radeče – Interpretacijski ribnik Savus;
 • Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. – Zeleno Posavje – za naravo in zdravje;
 • Kulturno turistični rekreacijski center Radeče – Vsi na plac!;
 • Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica – Modra frankinja – žametno vino regije Posavja;
 • Društvo PoPasje – iZOOdi-Iniciativa za odgovoren odnos do živali.

Agencija bo vloge, ki jih je potrdil upravni odbor LAS Posavje, poslala v potrditev službi, pristojni za končno odobritev prijavljenih projektov, oz. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Regionalna razvojna agencija Posavje, bo 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS objavila predvidoma v začetku leta 2018.

N. G.