V Posavju z okrepitvijo dostopa do pitne vode do manj plastenk

Ministrstvo za gospodarstvo je Regionalni razvojni agenciji Posavje iz Krškega kot vodilnemu partnerju lokalne akcijske skupine Posavje potrdilo projekt zmanjšanja uporabe plastenk.

Projekt Digivoda bo Evropski sklad za regionalni razvoj podprl s skoraj 150.000 evri.

Gre za skupaj nekaj manj kot 225.000 evrov vreden projekt, s katerim želi Komunala Sevnica s petimi projektnimi partnerji na javnih mestih v Posavju okrepiti dostop do kakovostne pitne vode in s tem zmanjšati obremenjenost okolja z odpadno plastično embalažo. S tem nameravajo tudi zmanjšati obremenjenost komunalnih deponij, ki so ena glavnih groženj trajnostni oskrbi s pitno vodo.

S primerno ureditvijo okolja nameravajo zmanjšali pritisk na vodni krog. S poudarkom zniževanja ogroženosti podzemnih voda z odpadki in s postavitvijo vodnih hišk ter t. i. pitnikov pa okrepiti javno dostopnost čiste pitne vode. To naj bi vodilo do zmanjšanja uporabe plastenk za vodo in do opaznega znižanja stroškov zbiranja ter odstranjevanja odpadkov za lokalne javne uprave. Trkali bodo tudi na vest prebivalstva in opozarjali na pomembnost naravnih virov in neokrnjenega naravnega okolja.

Z vzpostavitvijo funkcionalne infrastrukture in digitalnih tehnologij, ki so neposredno povezane z dostopnostjo in načinom porabe pitne vode, želijo spremeniti navade prebivalcev celotnega Posavja.

A. M.